И участниците на борсата са недоволни от сметките на "Енерго-Про"

И участниците на борсата са недоволни от сметките на "Енерго-Про" | StandartNews.com

Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД

Българската фондова борса продължава да страда от прибързаните промени в пенсионната система в края на миналата година, които засягат личните партиди на работещите българи в универсалните пенсионни фондове. Неизвестността по казуса и най-вече как промените ще се отразят в бъдеще върху активите на пенсионните фондове, понижи цените на родните акции и прогони и малкото останали активни инвеститори. Към момента борсовите индекси остават на достигнатите ниски нива - бенмарк индексът SOFIX се намира под 500 пункта, или с близо 9% под стойността, която имаше преди оповестяването на намеренията на управляващите в средата на декември.

Лошите новини за инвеститорите не спират дотук. През изминалата седмица мажоритарният собственик в енергоразпределителното (ЕРП) и енергоснабдителното (ЕСП) предприятия от групата "Енерго-Про" изкупи пакети от акции на двете компании на пода на фондовата борса, с което премина границата от 90% участие в капитала. От това последваха задължителните търгови предложения за изкупуване на акциите на останалите акционери в двете публични компании. Лошата новина за инвеститорите идва от ниските цени, които им предлага мажоритарният собственик за техните акции, съответно 154 лева на акция в "Енерго-Про Мрежи" и 20,70 лева за акция от "Енерго-Про Продажби".
Защо предлаганите цени изглеждат твърде ниски? Оценката, която се прави за справедливата стойност на акция в такива случаи е комплексна и включва показатели като собствен капитал на акция, приходи от продажби на акция, брутна и нетна печалба на акция, както и други финансови измерители. Инвеститорите имат за отправна точка това, което получиха като ценово предложение от мажоритарния собственик на ЕРП-то и ЕСП-то от групата "ЕВН" преди две години и половина. Тогава "ЕВН" плати с около 40% по-висока цена по критериите собствен капитал и продажби на акция от ЕРП-то и със съответно 129% и 60% по-висока цена на акция от ЕСП-то по същите основни критерии. За да сме обективни, трябва да признаем, че по критерия "печалба на акция" сравнението дава противоположен резултат, т.е. доста по-висока цена сега в случая "Енерго-Про" в сравнение със случая "ЕВН". Това е така, тъй като заради проблемите в енергийния сектор в последните години ценовите решения на ДКЕВР намалиха драстично нетния финансов резултат на ЕРП-тата и ЕСП-тата. И все пак средногодишната печалба на акция в "Енерго-Про Продажби" за последните 4 години е 5,61 лева на акция, а при "Енерго-Про Мрежи", макар и по-скромна, е 7,49 лева на акция. Друга гледна точка, от която за дребния инвеститор е трудно да намери за обективна оценката от 20,70 лева за акция в "Енерго-Про Продажби", която му се предлага от мажоритаря, е тази, че дружеството разполага по последен финансов отчет с парични средства и депозити на стойност от почти 42 лв. на акция.

Разбира се, още нищо не е решено, като всичко е в ръцете на Комисията за финансов надзор, която може да поиска доста по-справедлива цена, защитавайки интереса на инвеститорите. При нисколиквиден и неразвит капиталов пазар като нашия е особено важно за инвеститорите, които са вложили парите си в български акции, да получават справедлива оценка за акциите си, когато дадена компания и нейният мажоритарен акционер решат да я отпишат от борсата. Защото липсата на развит и ликвиден пазар изкривява цените на акциите на БФБ за дълги периоди и ако инвеститорите нямат гаранция от нормативната уредба и нейното прилагане от финансовия надзор за справедлива цена в случай на делистване от фондовата борса, те въобще не биха поемали риска да инвестират в български публични компании.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай