България става търговец на газ

България става търговец на газ | StandartNews.com

Съгласието на Европейската комисия в бъдещия газоразпределителен център "Балкан" да постъпва руски газ, съобщено от еврокомисаря по климата и енергетиката Мигел Ариас Канете в писмо до енергийния министър Теменужка Петкова, никак не ме изненадва. Напротив - лично аз отдавна очаквах това известие!

Още миналата година, когато във Варна се обсъждаше бъдещето на газовият хъб "Балкан", Клаус-Дитер Борхард, директор на дирекция „Вътрешен енергиен пазар" в генерална дирекция „Енергетика" на Еврокомисията, направи едно сериозно признание, което значително надвиши неговия политически сертификат и си беше чиста проба откровение. Смисълът на това откровение беше, че ЕС е направил всичко възможно

богатият Север да бъде снабдяван с природен газ по всички направления, но е забравил бедния Юг

Поради което вниманието на ЕК вече ще бъде насочено към развитието на Южния газов коридор. И действително - вече всички виждаме решителните действия на Еврокомисията за развитието на Южния газов коридор. Първо, Брюксел отдели реални средства, за да финансира проекта за реализация на изключително важния за нас интерконектор Комотини - Стара Загора. Второ, Еврокомисията отпусна 920 хил. евро за финансиране на процедурата за избор на изпълнител на предварителните анализи по какви маршрути би постъпвал природен газ в газовия хъб "Балкан" и как да се организира той.

Що се отнася конкретно до самия руски газ, то след 2019 г., когато бъде спрян транзитът му през Украйна, той ще постъпва у нас през Турция по съществуващия транзитен газопровод. По него освен руски газ към България може да се доставя и азерски, и друг газ от района на Каспийско море. Освен това и руски, но също и други количества газ могат да постъпват в у нас, първо - по бъдещата междусистемна газова връзка Комотини - Стара Загора, второ - чрез виртуалния реверс, който от миналата година "Булгартрансгаз" доказа, че можем да правим с Гърция, и трето - чрез вече изградения интерконектор с Румъния. Така ще се изпълнят всички условия на ЕС за диверсификация на маршрутите и доставките.

Тук веднага искам да подчертая, че руският газ ще постъпва по един или повече от посочените вече маршрути в бъдещия хъб "Балкан", след което той вече няма да бъде руски, а български или даже - европейски газ. Защото чрез "Балкан" България ще се превърне от страна транзитьор в страна - търговец на природен газ, тъй като край Варна ние

ще можем да миксираме постъпващото синьо гориво не само в количествено, но и в ценово отношение

Нещо, което веднага ще постави огромни изисквания пред "Булгаргаз", което сега е едно, бих казал, елементарно от технологична гледна точка на функциониране, дружество. Така че още по времето на реализацията на проекта за газовия хъб "Балкан", "Булгаргаз" ще трябва да се трансформира в нова модерна корпорация.

Освен това либерализацията допуска участието и на други играчи, така че на българския пазар ще се появят поне няколко, а може би и десетки нови търговци на синьо гориво. Още повече, че постъпващите в "Балкан" количества газ, които ще закупуваме, ще трябва ние да ориентираме нанякъде и съответно - да препродаваме. Именно поради това неотдавна беше подписано и споразумение със Сърбия, която декларира, че е готова да получава между 12 и 14 млрд. куб. метра природен газ от нас на своята граница. А това ни гарантира, че по нашата транзитна газопроводна система ще се движат минимум такива количества синьо гориво в посока Запад. Ако добавим и 5 млрд. куб. м газ, който ще постъпва по интерконектора Комотини - Стара Загора, както и количествата по системната връзка с Румъния, това означава, че ние ще си напълним транзитната газопроводна система, разбира се, след като направим съответните реконструкции и модернизации по нея. А иначе, след като Русия спре транзита през Украйна след 2019 година, нашите транзитни тръби щяха да останат напълно празни - чист скрап. Нещо, което още преди две години само аз обяснявах, но вече започна да се говори и на високо ниво, дори и от нашия премиер Бойко Борисов, и от руския президент Владимир Путин.

Така че новината от писмото на еврокомисаря Мигел Ариас Канете е изключително добра за нас, тъй като тя категорично доказва устойчивото отношение на Европейската комисия към България. Още повече, че ние напълно изпълняваме всички европейски изисквания към газовия пазар - най-малкото три независими източника за доставки на гориво и, разбира се, либерализация на търговията с газ у нас в съответствие с Третия енергиен пакет.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай