Неделя,

В туризма трябва повече държавна подкрепа

От: Павел Кръстев -
223
В туризма трябва повече държавна подкрепа
A
A
A
  • Нужни са усилия за дигитална реклама и по-тясното сътрудничество с водещите чужди туроператори
  • Разделението в бранша е първият проблем за решаване след изборите, казва Христо Проданов от БСП, водач в 23 МИР, София в интервю за вестник "СТАНДАРТ"
     

- Ако БСП спечели изборите, какво незабавно ще промените в сектор "Туризъм"?
- Първото и най-важно, което трябва да се случи в туристическия бранш, е да бъде обединен. Към този момент в туризма в България има над 240 браншови организации и самият бранш няма единна позиция по много от въпросите, които го касаят. Досегашните министри на туризма в управлението на ГЕРБ се възползваха от това разделение на бранша,

прокарваха своите политики, които бяха в интерес на определени лобита

и поради тази причина българският туризъм не се развива.Считам, че основно за доброто управление на един сектор е държавата и представителите на бранша да говорят в един глас и заедно да търсят и намират решенията на проблемите. Това е причината, поради която смятам, че първата задача на бъдещия министър на туризма е да обедини тези над 240 браншови организации в единна Национална туристическа конфедерация.
-  Колко сериозни са проблемите в инфраструктурата на сектора и как предлагате да бъдат решени?
- Проблемите в инфраструктурата на сектора са огромни. Много пъти съм спорил с министър Ангелкова в парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм. Нейната позиция е, че туризмът е изцяло частен сектор и държавата не бива да се намесва. Моят въпрос е: Защо един турист предприема пътуване? И отговорът е: За да посети местна културна забележителност, музей, съкровищница, да използва минералната вода за лечение и за спа процедури, да посети плаж или пещера, а всички тези изброени атракции, заради които хората предприемат туристическото си пътуване, са публична държавна собственост и няма как, ако държавата не поддържа регистър, инфраструктура и доброто състояние на тези обекти, да очаква прилив на туристи, които от своя страна да посещават хотелите, местата за настаняване, браншът да получава по-високи доходи и съответно да плаща повече на хазната. Тоест нещата са свързани и държавата има централна роля в туристическия сектор - така е навсякъде по света.
- Откъде могат да дойдат нужните средстваа, за да бъдат решени посочените от Вас проблеми?
- Естествено, от държавния бюджет. От самото си създаване

Министерството на туризма е с най-ниския бюджет от всички министерства

- 20 млн. годишно, от които половината собствен приход. В същото време туристическата индустрия в България генерира между 11 и 13 % от БВП на страната. Ето защо смятам, че държавата е длъжник на сектора.
- Трябва ли да има промени в Закона за туризма и какви?
- Трябва изцяло нов Закон за туризма. Сега действащият е неясен, променян е многократно и всичките промени бяха свързани с амбицията на министрите на туризма да контролират колкото е възможно повече сектора.Имаме нужда от кратък и ясен Закон за туризма, а всички подробности като категоризации, сертифициране и т.н. могат да бъдат в наредби, за да не се налага законът да се променя постоянно.
- Каква стратегия бихте приложили, за да се популяризира страната ни като привлекателна туристическа дестинация?
- Към момента стратегията на Министерството на туризма е участие в 5-6 туристически изложения годишно и до там се изчерпва рекламната им стратегия.Аз смятам, че допълнително трябва да се положат усилия за дигиталната реклама на туризма и по-тясното сътрудничество с водещите чужди туроператори, които организират основните пакети и чартъри за България.
- Бихте ли променил управлението на оперативна програма (ОП) "Регионално развитие" и в какви аспекти, за да е по-ефективна?
- Със сигурност общините, които разполагат с туристически атракции, а в България те са много, трябва да насочат усилията си именно в

поддръжката на инфраструктурата, водеща до тези туристически обекти

защото това от своя страна води до подобряване на местната икономика.
- Трябва ли да бъдат намалени таксите за издаване на визи за руските туристи?
- Това задължително трябва да се направи. В момента на територията на Руската федерация има създадени 60 точки, в които човек може да подаде заявление за виза и съответно да я получи за една седмица, но цената, която се плаща за тази виза, е три пъти по-висока от тази, която се плаща от руските туристи за конкурентни съседни на България дестинации.За да може да сме конкурентноспособни, трябва да се увеличат още повече точките за заявка, за издаване на виза и

цената на визата да е равна на разхода за нейното издаване

защото интересът на държавата е в България да дойдат колкото е възможно повече руски туристи.
- Качеството на туристическите услуги и човешкият фактор като основен и определящ за развитието на туризма в България - този фактор се откроява от специалистите като основен, най-важен и най-приносен за развитието на отрасъла. В този смисъл добра идея ли са икономическите стимули или данъчни облекчения за високо качество на предлаганите туристически услуги или по-скоро трябва да се заложи на санкции за неспазване на необходимите норми на поведение?
- Да, и стимулите, и санкциите имат своето място. Привърженик съм на стимулите, защото те са основна предпоставка за развитието и обезпечаването на бранша, както кадрово така и ресурсно, което от своя страна е предпоставка за високо качество на туристическия продукт.Но добре знаем, че има хора, които винаги се опитват да избягат от правилата и за такива е необходимо да има санкции.

 


Всички новини от категория Парламентарни избори 2021.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com