Четвъртък,

Образованието остава стратегически и национален приоритет за ГЕРБ

От: РЕДАКТОР -
332
Образованието остава стратегически и национален приоритет за ГЕРБ
A
A
A

Кандидат-депутатите от ГЕРБ и СДС Сливен Галя Захариева и ДаниелаВасилева представиха основните приоритети в предизборната програма наГЕРБ в сферата на образованието и науката в специално онлайн събитие:https://www.facebook.com/gerb.sliven/.

„През последните години ГЕРБ преобрази българското образование и за насто остава стратегически и национален приоритет. Изпълнихме ангажиментаза удвояване на възнагражденията на учителите. Това допринесе професията да бъде желана и търсена. Заплатите на учителите вече са над средните застраната. През 2021г. стартовата заплата е 1260 лв. Ще затвърдим водената политика на увеличаваща се бюджетна подкрепа за сектора и щеповишим разходите за образование до 5 на сто от БВП, в т.ч. катоувеличим разходите за висше образование до 1 на сто от БВП“, каза Захариева.

 

Ангажираме се да увеличаваме възнагражденията в сектора с темп,изпреварващ увеличението на средната заплата за страната. Искаме даподдържаме на средните учителски заплати на ниво над 125 % от среднитеза страната и да повишим средната заплата във висшето образование дониво от над 140 % от средната за страната, заявиха кандидат-депутатите.„През изминалия мандат инвестирахме над 100 млн. лв. в ремонта иоборудването на физкултурни салони, спортни площадки, ученическиобщежития, класни стаи и кабинети, в създаването на достъпнаархитектурна среда. Продължаваме с инвестициите в училищата и детскитеградини с цел модернизация и качество. В Сливен ще бъдат изградени тринови детски градини и ще се извърши ремонт на други три детскизаведения. С близо 1,8 млн. лв. ще бъдат изградени два физкултурнисалона, в Профилираната природо-математическа гимназия "Добри Чинтулов"и Профилираната гимназия с преподаване на западни езици "ЗахарийСтоянов". 1500 са учениците в двете гимназии. Те ще могат да използватнови и модерни съоръжения за спорт. Предвидено е подобряване наматериално-техническата база на държавните професионални гимназии вобластта“, каза от своя страна Даниела Василева.Галя Захариева подчерта, че ГЕРБ се ангажира за удвояване на публичнитесредства за научни изследвания и иновации, и за насърчаване участието набългарски учени в Европейските научноизследователски и иновационнипрограми. „Ще продължим и завършим промените в системата, насочени къмразвитие на ключовите компетентности и уменията на 21-ви век,насърчаване на образователните иновации и повишаване мотивацията заучене и ще поставим акцент върху възпитателната работа във всичкиполитики, като насърчим  работа с родителите във всяко училище и детскаградина“, каза още Захариева. От своя страна Даниела Василева допълни, че в предизборната програма на ГЕРБ в сферата на образованието и науката е заложено още приоритетноинвестиране в електронизация на обучението, спортни игрища, кабинети идостъпна архитектурна среда в образователните институции. Ще се работипо Механизма за съвместна работа на институциите с фокус обхващане навсяко едно дете и ефективното му включване в системата, като всички децав предучилищна възраст ще бъдат освободени от такси. Ще продължи модернизирането на професионалното образование. Ще се изградят 10модерни студентски кампуса.Галя Захариева припомни, че за последните четири години цялостно самодернизирани над 500 образователни институции и са вложени инвестиции вотделни елементи във всички останали, за което са отделени над 1 млрд.лв. Изградени са модерни СТЕМ центрове в над 260 училища, за което презпоследните две години са осигурени 40 млн. лв. Финансирано естроителството на 12 нови училища и надстрояване на други 44. Одобрена етригодишна програма за строителство и надстрояване на училища и детскиградини, за която са планирани 210 млн. лв.


Всички новини от категория Парламентарни избори 2021.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com