Изненадите в предизборната програма на ГЕРБ

Средна работна заплата 1000 евро, обещава партията на Борисов

Изненадите в предизборната програма на ГЕРБ | StandartNews.com
  • Средна работна заплата 1000 евро, обещава партията на Борисов
  • 500 км нови магистрали и първокласни пътища
  • 5% от БВП за образование, 1% - за висшето

Управленска програма за трансформация към модерна дигитална икономика, Зелена България, иновации в образованието, науката и бизнеса, обяви ГЕРБ. Документът от 126 страници бе публикуван на сайта на партията и представен от Владислав Горанов, Томислав Дончев, Красимир Вълчев и Деница Сачева в централата на партията.

ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА НА ГЕРБ ВИЖТЕ ТУК

Програмата е озаглавена "България следващо поколение". И е разделена на три стълба:1. Модернизация на страната и изграждане на нова пътна инфраструктура.2. Реформи в редица сектори и най-вече в правосъдната система, образованието, здравеопазването и туризма3. Целенасочени инвестиции в образованието и икономика на знанието.

ВИЖ ОЩЕ: Горанов: Запазваме плоския данък

ГЕРБ извежда като приоритет трансформацията на икономиката и социалните дейности към новите реалности, предопределени от Зелената сделка, четвъртата индустриална революция и дигитализацията на живота и икономиката.

ВИЖ ОЩЕ: ГЕРБ подписа споразумение с още партии

ГЕРБ ще работи за чист въздух, чисти води и природа, биоразнообразие, трансформация към кръговата икономика чрез внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни технологии.

Партията на Борисов предвижда забрана на най-често използваните пластмасови изделия за еднократна употреба, които имат заместители. Ще въведе финансови стимули за подпомагане на разделното събиране на отпадъци, както и за употребата на рециклирани суровини.

ГЕРБ акцентира върху трансформацията на регионите, които ще бъдат най-силно засегнати от Зелената сделка. Партията предвижда всекирайон, който ще бъде засегнат от прехода към чиста енергия, да изготви собствен план,  приложим към конкретните условия на местно  ниво, който ще начертаенеобходимите инвестиции, мерки и реформи,  за да няма загуба на работни места, затворени заводи и фалирали бизнеси.

Нашите разчети показват, че до 2025 г. можем да стигнем изпреварващ растеж на БВП и числото в края на мандата да е 200 млрд. лева. Мислим, че средната работна заплата може да бъде поне 1000 евро", обяви Томислав  Дончев.

ГЕРБ предвижда изграждане на поне 500 км. магистрали и първокласни пътища, поне 4000 км. второкласни пътища, каза още вицепремиерът.

ГЕРБ предвижда продължаване на реформите в различни сфери, като Дончев акцентира върху усъвършенстването на правосъдната система, включително чрез промяна и на Конституцията.

Третият стълб, най-важен стълб е гарантирането на целенасочени инвестиции в образованието и икономиката на знанието, каза добави Томислав Дончев. Предвижда се разходите за образованието да са 5% от БВП, а за висшето образование 1% от БВП. Ангажираме се да поддържаме средните учителски заплати на ниво над 125 % от средните за страната, а на университетските преподаватели - 140 %. Ако трябва да сме още по-конкретни – до 2025 г. средната учителска заплата ще стане 2500 лв., а във ВУЗ – 2800 лв., каза Красимир Вълчев.

ГЕРБ заявява, че ще работи за красиви домове в красиви градове, които да са привлекателни за живот и работа на младите хора. Обещава да осигури нови 1,4 млрд. лв. за саниране на жилищни сгради по новата Програмаза енергийна ефективност в сградния фонд по Националния план за възстановяване иустойчивост.

За да бъде извършена цифрова трансформация ГЕРБ извежда като друг свой основен приоритетинформационните  технологии  и  съобщенията  (ИТС) и предвижда огромни средства за онлайнобученията и цифровизация на бизнеса. Ще бъдат създадени цифрови иновационни  хъбове високотехнологични  паркове.

Туризмът е изведен в стратегически държавен приоритет, като водещо място в него заема освен летния и зимния туризъм и културно-историческия. Предвижда се дигитална трансформация на туризма с утвърждаване  на  „умни“ дестинации  и  внедряване  на  интелигентното управление на туристическите потоци. Предлага се създаването на:

  • Национален туристически информационно- комуникационен център
  • Ваучер  за  дигитализация  на  бизнеса - грантова  програма  за  технологичнипроекти на стойност 20 хил. лв. на компания.

Финансиране на нововъзникнали иновативни компании (стартъпи) - Еднократнофинансиране на стойност 50 хил. лв. на компания за реализиране на конкретнипроекти и  внедряването  им  в  туристическата  индустрия. По  този  начин  ще  стимулираме прилагането на иновативни решения в сектора.

ГЕРБ ще развива още здравен и балнео туризъм, ще създаде Фонд "Туристическа инфраструктура", както и механизъм за управление на кризи в туризма.

ГЕРБ предвижда инвестиции в обучението през целия живот и стимули за реализация на хората на 55+. Тук акцент е създаването на единен портал за пенсионираните специалисти в различни области с цел използване на тяхната експертиза и потенциал от страна на бизнеса.

Подкрепата за семействата и децата също е изведена като приоритет. ГЕРБ предвижда  данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за работещи родители, включително в случаите, когато децата не са приети в държавни детски градини. Обещава цялостна реформа на социалното подпомагане.

В раздела "Върховенство на закона, сигурност и вътрешен ред" ГЕРБ декларира: "Искаме  българските граждани да усетят, че има  върховенство на закона и видими резултати в борбата с корупцията. Гражданите искат институциите да работят бързо и даприлагат закона еднакво за всеки. Партията на Борисов не се отказва от намерението за промяна в конституцията и заявява: "Ще предложим механизъм за разследване на главния прокурор и заместниците му да бъде установен с разпоредби в Конституцията".

Три стъпки за независимостта на съда и прокуратурата предвижда ГЕРБ. Те са:

  • Прокурорите няма да участват в избора на председатели на Върховния касационен съд иВърховния административен съд, както съдиите нямат да участват в избора на главен прокурор. Това ще стане като премахнем пленума и разделим Висшия съдебен съвет надва отделни съвета – Съвет на съдиитеи Съвет на прокурорите и следователите.
  • Засилване на прекия избор от страна на магистратите, като се намали квотата в Съвета на съдиите, избирана от Народното събрание.  Това ще прекрати спекулациите, чеполитиците кадруват в съдебната власт, казва ГЕРБ
  • Ще гарантираме по-задълбочени  и  ефективни  проверки за съдиите и съответно за прокурорите и следователите, като създадем  два отделни инспектората  в  съдебнатасистема, заявяват още от партията на Борисов.

Програмата на ГЕРБ повдига завесата за евентуални следизборни коалиции, в които партията на Борисов би участвала. По отношение за икономическата трансформация въз основа на Зелената сделка и приоритетите за чист въздух, чиста вода и дигитализация ГЕРБ се доближава до програмата за ускорено икономическо развитие на ДПС. Приоритетите на ГЕРБ в туризма пък кореспондират с тези на "Има такъв народ". В графата "Върховенство на закона" програмата на ГЕРБ прави мост към Демократична България.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай