Телемедицина - новият хит в Бургас

Морският град е сред първите, въвели специалната услуга за възрастни хора

Телемедицина - новият хит в Бургас | StandartNews.com
  • Проектът е разработен заедно с УМБАЛ и преподаватели от Медицинския факултет на университет "Проф. д-р Ас. Златаров"
  • Морският град е сред първите, въвели специалната услуга за възрастни хора

 

Бургас е сред първите общини у нас, които въвеждат специална услуга за възрастните хора- телемедицината. Тя е изключителна подкрепа за трудноподвижните и самотноживеещи хора, които имат нужда от помощ, особено след пандемията. Те стават все повече. Много от пенсионерите заявяват потребност от

  • консултации с лекари специалисти

и споделят затрудненията си при осъществяване на контакт с медицинско лице.

"Това провокира да бъде разработен проект "Предоставяне на здравни услуги чрез телемедицина на трудноподвижни и самотноживеещи възрастни граждани, потребители на социалните услуги в община Бургас", съобщи кметът на Бургас Димитър Николов.

Община Бургас, заедно с УМБАЛ и преподаватели от Медицинския факултет на университет "Проф. д-р Ас. Златаров", са разработили проекта за здравни услуги чрез телемедицина.

Дефицитът на лекари специалисти, затрудненият достъп до здравни грижи и неравномерното им разпределение, както и продължилата над две години пандемия, са насочили усилията на специалистите към използване на възможностите на съвременните технологии за осигуряване на медицинска грижа и лекарска консултация.

Димитър Николов подчерта, че телемедицината е естествена симбиоза между здравеопазването и модерните средства за комуникация, които в комбинация с адекватна социална услуга могат да осигурят комплексна грижа за възрастните бургазлии.

Чрез платформата за телемедицина ще бъдат консултирани - на база на техните здравни показатели - потребителите на социални услуги. Консултациите ще се осъществяват от лекари от УМБАЛ.

Предвижданите услуги включват

  • измерване на кръвно налягане, пулс, температура

нива на кръвна захар, както и показатели на сърцето и други от социалните работници, като данните, благодарение на модерните технологии за пренос, ще достигат до медицинско лице в УМБАЛ.

Градоначалникът на Бургас посочи още, че през август на сесия на Общинския съвет беше подкрепено създаването на няколко значими социални услуги. Сред тях са "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и на техните семейства"; "Кризисен център" за пълнолетни лица, пострадали от насилие или трафик; "Защитено жилище за лица с психични разстройства"; "Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания"; "Преходно жилище" за деца в риск; "Център за обществена подкрепа", в който се извършва превенция на изоставянето, насилието и отпадане от училище, и "Дневен център за деца и пълнолетни лица с тежки множествени увреждания".

Тези социални дейности не са нови за Община Бургас, но са реализирани с подкрепата на европейски програми, а вече ще бъдат устойчиви услуги - ще продължат съществуването си, тъй като са изключително успешни и осигуряват качествена грижа за нуждаещите се лица.

  • Над 500 възрастни хора и лица с увреждания

ползват мобилните здравно-социални услуги, които Община Бургас предоставя чрез новия си проект "Грижа в дома". Той се изпълнява от Домашен социален патронаж - Бургас и е своеобразно надграждане на другите два проекта, които администрацията успешно изпълнява - "Патронажна грижа" и "Патронажна грижа+".

Проектът "Грижа в дома" цели да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Конкретните услуги се определят според нуждите на съответния потребител след извършена социална оценка. Пакетът от услуги включва оценка на потребностите, посещение на медицинска сестра, здравна рехабилитация, санитарно обслужване, куриерско обслужване и психологическо консултиране.

Услугите се извършват от 45 специалисти, сред които са социални работници, психолози, домашни санитари, рехабилитатори, медицински сестри и социални куриери, които посещават нуждаещите се от подкрепа хора в домовете им. За предоставянето на мобилните интегрирани здравно-социални услуги потребителите не заплащат такса.

Хората могат да се възползват безплатно от

  • услугите на фризьор, бръснар, медицински педикюрист

и майстор за леки ремонти. Много бургазлии се обаждат с молба да им се осигури социално куриерство, което включва доставка на храна, продукти от първа необходимост, както и подаване на документи, жалби и молби в различни институции.

Отскоро по програмата "Грижа в дома" се прилага и телемедицината като възможност за предоставяне на качествени грижи на нуждаещите се. Медицинските сестри извършват консултации чрез апаратура, с която се измерват жизнените показатели на пациентите и при нужда се прави консултация с лекари от УМБАЛ Бургас. Екипите разполагат с уреди за рехабилитация и раздвижване, както и със служебен автомобил, което им позволява да обходят всички потребители навреме.

В последно време драстично се увеличиха потребителите на социалната програма за подпомагане на най-уязвимите хора в общината "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания".

Освен топла храна, услугата включва още

  • почистване на дома, битова поддръжка

медицински преглед, клиничен мобилен лаборант, рехабилитатор, психолог и други социални и здравни дейности. За програмата могат да кандидатстват възрастни и самотни хора над 65 години, които не могат да се грижат за себе си, както и лица с увреждания.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай