Високи оценки за Югозападния

Високи оценки за Югозападния    | StandartNews.com

Благоевград. Националната агенция за оценяване и акредитация даде програмна акредитация на професионално направление 1.1. “Теория и управление на образованието” за ОКС магистър по “Образователен мениджмънт”. Това съобщиха от Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград. Оценката е изключително висока - 9,33. Срокът на акредитацията е за 6 години, което е най-дългият период.

За последните няколко години ЮЗУ “Неофит Рилски” е обучил над 130 магистри по “Образователен мениджмънт”. Програмна акредитация с висока оценка 9, 30 получи и докторска програма за обучение по образователна и научна степен “доктор” по “Управление на образованието”. То също е от професионално направление 1.1. “Теория и управление на образованието”. Срокът на акредитация отново е 6 години. В областта на управлението на образованието вече има защитени няколко докторски дисертации, включително и на чуждестранни докторанти, похвалиха се от унивреситета.

 

 

 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Рени
Коментирай