Неделя,

В колеж и след десети клас

От: Администратор -
177
В колеж и след десети клас
A
A
A

Бизнесът ще може да управлява новите структури, където се дава майсторска степен

От известно време насам просветното министерство подготвя реформа в образованието. Част от идеите, включени в нея, ще бъдат представени днес на кръгла маса в НДК. Основната цел на промените е да се обвърже още по-тясно училищното и висше образование с изискванията на работодателите и пазара на труда. Именно заради това в новата образователна структура вече ще бъдат включени и така наречените интегрални професионални колежи. Танев е лансирал тази идея и преди, но вчера за първи път хвърли светлина върху това как те ще бъдат обвързани с останалите образователни степени у нас.

Бизнесът вече ще може да си прави професионални колежи или да участва в управлението на такива, които са създадени от държавата. Той ще има решаващата дума при подготовката на учебните планове и програми в тях, ще има възможност да сключва договори с обучаваните и да залага определен брой работни места, които ще бъдат заемани от завършилите колежа. Две такива нови образователни структури ще тръгнат още от следващата година с помощта на пари по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и средства от държавния бюджет. Поне единият ще бъде за IТ-специалисти, каквито са много дефицитни напоследък. Според Тодор Танев

Камарата на строителите също проявява интерес

към подобни колежи, както и работодателските организации. "И КРИБ, и БСК, и Търговско- промишлената палата, както и някои творчески съюзи имат нужда от кадрите, които тези колежи ще произвеждат. Работодателските организации трябва да имат шанса да управляват колежите и да казват какво се случва там", заяви Танев. По неговите думи повечето работодателски сдружения заявили, че имат спешна нужда от майстори - тоест от такива кадри, които имат четвърта професионално-квалификационна степен и каквито сегашните професионални гимназии не произвеждат.

Как точно колежите ще се свържат със средното и висше образование? С влизането в сила на новия образователен закон гимназията вече ще има две степени - до 10-ти и до 12-ти клас. В първата степен ще се дава само най-ниската - първа професионално-квалификационна степен, която, условно казано, произвежда "чираците". Във втория етап ще се дават втора и евентуално трета степени. Учениците от тези гимназии обаче ще имат няколко възможности. Те могат да завършат 12 клас и да продължат в професионален колеж, за да станат майстори, или в университет, където ще получат бакалавърска степен.
Новост обаче е това, че учениците, които са завършили десети клас и вече не им се учи, а искат да усвоят професията по-бързо и да започнат работа, могат да отидат в колежа още след завършването на десети клас. Там те ще изкарат една подготвителна година, през която да наваксат в професионално отношение онова, което учат връстниците им във втория етап на гимназията, но без да се "тормозят" с изучаване на общообразователни предмети. След това ще изкарат две години в колежа и вече ще бъдат директно майстори. Идеята е по този начин

да се предотврати ранното отпадане от училище

и отиването на пазара на труда на хора, които нямат нужните трудови умения и най-често работят неквалифициран труд или стават дългосрочни безработни без шанс да си намерят реализация. Ако обаче поискат да продължат в този колеж за следващите две години, ще трябва да намерят начин да си вземат матурите и да завършат средно образование. Иначе могат да станат майстори и без диплома от гимназията. Важното е, че в такива колежи могат да постъпват млади хора не само от техникумите, а и от общообразователните училища.

Самите колежи ще имат, условно казано, две степени. Първата от тях е двугодишна, с много практическо обучение и именно там завършват майсторите. През този период те трупат кредити, които могат да им бъдат признати за втория етап в колеж, но не и при кандидатстване в университет.

Вторият етап на колежите вече ще подготвя мениджъри, които Танев нарече "майстори на майсторите". Той уточни, че всички работодателски организации са заявили, че имат нужда от такива хора, които да бъдат ръководители на обекти и "не просто да разнасят чертежи", но и да разбират написаното в тях. В този втори колежански етап ще преподават и лектори от висшите училища, както и хора от бизнеса. Именно тук младите хора могат да натрупат кредити, които по-късно да им се признаят в университета, в случай че решат да вземат и бакалавърската си степен. Проф. Танев заяви, че системата ще бъде "максимално проходима" и

младежите "заедно с акнето си" могат да отидат

направо във висшето образование, а могат да го направят и след време, когато вече минат 30-те и установят, че им е нужен по-висок образователен ценз за заемането на някаква длъжност.
При изчисленията колко трябва да учат младите хора, които след десети клас изберат колежанския вариант, за да излязат на финала бакалаври, обаче се оказа, че целият им период на обучение от първи клас до финала трае 17 години. За онези, които вървят по установения ред и изкарат гимназията до края, времето за учене е с година по-малко. Проблемът е, че към повечето професионални гимназии обикновено се насочват ученици с по-ниски резултати, които не са особено мотивирани да продължават обучението си безкрайно дълго. Преди време в този вид училища бе въведен 13 клас, който обаче след това бе премахнат поради липса на желаещи. Танев обаче намекна, че ако системата проработи добре, след време държавата може да въведе безплатни форми на обучение за тези колежи в стратегически важните специалности.

В момента нужда от такива кадри активно заявява IT-секторът, като университетите нямат капацитета да подготвят всички специалисти, които са нужни на бизнеса. Затова и фирмите си правят собствени обучения и софтуерни академии, където подготвят нужните им кадри. Проблемът е, че държавата не е регламентирала какъв тип обучение получават те и с каква образователна степен излизат.

Нови звена и във вузовете

Проф. Танев ще предложи обновление и на структурата на университетите, която да не позволява само най-старите и големи катедри да диктуват решенията на факултетите. С тази промяна ще се предотврати и възможността да се работи по различни учебни планове в различни факултети, въпреки че преподаваната дисциплина е една и съща.

Става дума за въвеждане на ново звено, наречено колегиум по професионалното направление. Идеята е то да събере специалистите от различни факултети, преподаващи по сходни дисциплини. Те ще трябва да се произнасят по предложените учебни планове и програми. Към тях ще има и съвети, които освен преподаватели трябва да включват студенти, докторанти, работодатели и представители на т. нар. "алумни" - тоест вече завършили студенти на този университет.

Три одита в звена на министерството

Просветният министър Тодор Танев е пуснал три одита в звена на министерството, както се закани неотдавна. Става дума за "Ученически отдих и спорт", което вече е проверявано от Сметната палата, за Националния център за човешки ресурси и Центъра за интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
Проверката се извършва от звеното за вътрешен одит на министерството, както и от независим заклет одитор, поканен отвън. От МОН намекнаха, че вече е станало ясно, че има нарушения, направени през периода 2013-14 година.
Стела Стоянова


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията