Стартира кампанията за студентски стипендии

Стартира кампанията за студентски стипендии | StandartNews.com

На 1 април 2015 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2014/2015 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии", съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013".

Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри на адрес http://eurostipendii.mon.bg. Заявленията се подават чрез сайта на проекта до 28 април 2015 г., а класирането ще бъде публикувано на 19 май 2015 г.

Настоящият проект е поредната трета фаза, която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати" (2008-2010 г.) и  „Студентски стипендии и награди (2010-2012 г.), като по трите фази до момента са предоставени близо 1 130 000 месечни стипендии за успех по 120 лв. и 79 000 семестриални специални стипендии (награди) по 200 лв., а усвоените средства са над 142 млн. лв.

Пълна информация за проекта, както и детайлен график за кандидатстване, могат да бъдат намерени на посочената интернет страница и във всяко висше училище.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай