Родители и ученици не разбират реформата в образованието

Родители и ученици не разбират реформата в образованието  | StandartNews.com

Сред най-младите декларираната запознатост е най-ниска, а сред директорския състав – очаквано най-висока

Българските учители явно са уверени в себе си и общността си, но не чувстват обществото да вярва в тях. Наблюдава се умерен оптимизъм по отношение на реформата. По-голямата част от учителите декларират готовност за работа по новите учебни програми.

Ако сред професионалното съсловие смисълът на новия образователен закон постепенно се изяснява, то явно е необходимо още усилие, за да стигне той до по-широката общественост. Като цяло, идеята за учителски събор се подкрепя.

Това сочат данни от експресен сондаж, проведен от „Галъп интернешънъл" сред учители. Анкетата е проведена на 11 и 12 юни чрез стандартизирано телефонно интервю сред 715 учители от различни степени, учебни заведения и населени места в цялата страна. Сондажът поражда любопитни хипотези за дискусия и последващо изследване.

Допитването е част от изследователска програма на Министерството на образованието и науката, която цели получаване на обратна връзка. Мнозинство от 85% заявява подкрепа за възстановяването на учителския събор. Картината издава принципна симпатия, макар и не автоматична.

В такъв тип въпроси винаги присъства и дял социално желателни отговори.

 Близо две трети от запитаните пък се определят като достатъчно информирани за новия образователен закон. Сред най-младите декларираната запознатост е най-ниска, а сред директорския състав – очаквано най-висока.

Разбира се, не бива да се изключват конформистки отговори, а и чувствителният дял от близо една трета незапознати демонстрира необходимост от още разяснителна работа.

46% вярват, че реформата в образованието, ще помогне за повишаване на престижа на учителската професия, а 39% са на обратното мнение. По-обнадеждени от реформата изглеждат най-младите. Както може и да се очаква, административният персонал също проявява повече лоялност в отговорите.

Идеята за реформи по традиция предизвиква боязън, а и негативни асоциации, идващи от цялостния обществено-политически процес. Затова и липсата на ясно мнозинство оптимисти или песимисти не е изненадваща.

Според запитаните посланията на новия образователен закон явно не са достигнали в задоволителна степен до родители и ученици – ако се съди по недвусмислено отрицателните отговори (81%). В същото време мнозинство от 60% от запитаните учители свидетелстват, че са готови за работа по новите учебни програми.

Огромно мнозинство от 95% подкрепя възможността учителите сами да вземат решения по методите на преподаване. Дори и при наличието на престижни отговори данните подсказват видимо самоуважение сред учителската общност и увереност в собствената готовност за работа по новите правила.

Три четвърти от запитаните учители обаче твърдят, че не чувстват подкрепа от страна на обществото.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай