Разпознават агресията в час по философия

Разпознават агресията в час по философия | StandartNews.com

Учениците ще знаят и що е психоактивна зависимост

От психоанализата до Ейбръхам Маслоу ще учат осмокласниците

В осми клас учениците ще трябва да могат да формулират философски проблем, да създадат теза и да я аргументират. Това са част от знанията, които трябва да получат в часовете по философия, според проектите за нови учебни програми. В рамките на този предмет те ще се учат да разграничават философските от всекидневните науки, както и от частните науки и от религията. Учениците ще трябва да могат и да разграничават ситуации от собствения си опит, които изискват философско осмисляне.

Те ще бъдат запознати с основни философски възгледи за човешката психика и поведение, както и с основни философски подходи в изследването на човека. В рамките на предмета ще учат и за психоанализата, както и за модела на Ейбръхам Маслоу за описване на човешките потребности. В рамките на темата "Личност и околна среда" пък ще се учат как се разпознава агресията и ще изучават различни подходи и стратегии за справяне с конфликти. Те ще трябва да могат да опишат и оценят собственото си поведение в конфликтни ситуации. Ще се учи и що е зависимост, както и начините за разпознаване на психоактивни зависимости. В програмата е записано, че учениците трябва да бъдат насърчавани да формират лично отношение към философските и психологически проблеми.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай