Представят Клъстер Иновации в ЮЗУ

Представят Клъстер Иновации в ЮЗУ | StandartNews.com

Клъстер Иновации ще бъде представен утре /четвъртък/ в Югозападен университет „Неофит Рилски" в Благоевград. Той съществува от 2013г. по проект „Създаване на административна структура – клъстер за насърчаване взаимодействието между научните среди в лицето на висши училища и бизнес сектора в България". Финансиран е от ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013г.

Мисията на Клъстер Иновации в България е да съдейства за подобряването на комуникацията и сътрудничеството между науката и бизнеса, повишаването на професионалната и академична квалификация и научно -изследователската и развойна дейност (НИРД) с приложна насоченост в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Обединявайки усилията и ресурсите на всички свои членове, клъстерът разполага със значителен материален, научен и експертен потенциал. Голяма част от специалистите в него са работили съвместно със свои колеги от ЕС и САЩ, където са имали възможност за обмен на опит, знания и добри практики в реализацията на продуктите на чужди пазари, провеждане на приложните научни изследвания и развойната дейност в сферата на информационните технологии и други.

Клъстерът работи в тясна връзка с представители на бизнеса и науката в сферата на информационните технологии в България, ЕС и САЩ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай