Порязаха млад талант от награда заради астма

Установиха дискриминация в наредба за стипендии на даровити деца

Порязаха млад талант от награда заради астма | StandartNews.com

София. Дискриминация в наредба за стипендии на даровити деца установи със свое решение Комисията за защита от дискриминация (КЗД), съобщиха от пресслужбата й. В петчленен състав е била разпределена преписка, образувана по жалба на П.К. от Стара Загора срещу Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД) на Министерство на образованието и науката, Документът е приет на 17.12.2003 г. 17-годишната дъщеря на жалбоподателката печели първо място в Деветнадесетия национален ученически конкурс "Родолюбие" и получава правото да кандидатства за едногодишна стипендия, определена по програма на МОМН. В наредбата обаче се казва, че право на такива стипендии имат ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение в държавни и общински училища. Дъщерята на П.К. обаче не може да получи такава стипендия заради факта, че се обучава индивидуално заради болест от астма. Жалбоподателката твърди, че според Правилника за прилагане на Закона на народната просвета на индивидуална форма на обучение могат да преминават както деца със заболявания, така и даровити деца. Тук според жалбоподателката е и противоречието между правилника и наредбата.
КЗД предписва на  Министерство на образованието и министъра на културата да изработят и внесат за разглеждане проект за изменение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, в който да няма изискване кандидатстващите даровити деца да се обучават в "дневна форма на обучение".
Препоръчва на Министерски съвет да предприеме необходимите мерки за приемане на нормативен акт с цел изравняване на възможностите и недопускане на дискриминация при кандидатстване за годишни стипендии на даровитите деца от различни области. В уведомително писмо от 17.01.2013 година до председателката на КPO доц. д-р Ана Страшимирова министър Вежди Рашидов посочва, че на база решението на комисията е създадена работна група от представители на МОМН, Министерство на културата и други министерства. Изготвен е проект на постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата, с което да се премахне изискването кандидатстващите за стипендия даровити деца да се обучават в "дневна форма на обучение". Предстои съгласуването на проекта с министерствата внасянето му в Министерски съвет.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай