Четвъртък,

Плащат на вузове, за да се сливат

От: Администратор -
1947
Плащат на вузове, за да се сливат
A
A
A

Университетите ще имат право на търговска дейност

Държавата ще предоставя пари от бюджета за "консолидация и оптимизация" на висши училища, ако те го поискат сами и техните ръководства са представили проекти за това. Парите ще се дават, ако за това се получи съгласие от Министерски съвет. Сливането на няколко университета със сходни профили е стара идея, лансирана още от времето на Сергей Игнатов. Идеята е държавата да стимулира висшите училища сами да предприемат тази стъпка.

Текстът е част от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. В него между първо и второ четене просветната комисия в парламента обедини четири законопроекта за промени, свързани с университетите. Сред тях е внесеният от Министерски съвет проект, разработен от МОН, съгласно който в следващите години ще нарасне финансирането на университетите на базата на качеството. От огромно значение за отпускането на субсидии ще бъде реализацията на студентите след завършването им. В проекта е записано също, че по специалности, които са приоритетни за държавата, тя може да отпуска за университета дори и повече места от тези, които той е поискал сам. Приемат се мерки и срещу "хвърковатите чети" от преподаватели - вече един преподавател може да участва в акредитацията само на едно висше училище. До момента той имаше право да се брои за част от академичния състав на два университета.

С проекта се създават и защитени специалности, от които държавата има нужда и ще ги финансира приоритетно. Новост е и възможността университетите да имат право на производствена и търговска дейност, като по този начин реализират на пазара продукти, които са се появили в резултат на научните им изследвания.

Университети отличници с филиали в чужбина

Университетите с високи оценки от акредитацията си ще могат да разкриват свои структури в чужбина. Такова право ще имат само вузове, на които Националната агенция за оценяване и акредитация е поставила оценка от 8,00 до 10,00 от 10 възможни. Такъв резултат трябва да има не само висшето училище, но и професионалното направление, което се преподава навън. На университети със същия резултат се дава право да предоставят франчайз на образователни услуги - тоест да дават право на други университети да обучават по техните програми. Това ще облекчи главно медицинските ни университети, към които има силен интерес от чужбина.

Медицинският дръпна с 550 места в класация

Медицинският университет в столицата е дръпнал напред с 550 места в една от водещите световни класации. От 1800-но място вече сме на 1033-то, заяви ректорът проф. Ваньо Митев. Класацията отчита както научната и учебна дейност, така и финансирането на университетите, а останалите в класирането имат от 10 до 30 пъти по-високи бюджети от българските висши училища, обясни Митев. По неговите думи се отчита и броят на чуждестранните студенти, а в МУ - София той вече е 2800, което е над една четвърт от общия брой на студентите. В същата класация между 700 - 750 място е и Софийският университет. Общият брой на участващите в класирането университети е 24 000.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията