Четвъртък,

От мюфтийството: Питат за забрадки в час

От: Администратор -
8913
От мюфтийството: Питат за забрадки в час
A
A
A

Искат и духовните училища да се финансират от бюджета като частните

Главно мюфтийство предлага в новия училищен закон да залегне текст, който да отвори вратичка за носене на забрадки или други религиозни елементи в училище. В становище по законопроекта мюфтийството е предложило нова формулировка в главата за наказанията на учениците. Сега там е записано, че когато ученик се яви в клас в облекло или вид, които са в нарушение на правилника, той се отстранява. Предложението е там да бъде дописана нова алинея, според която ученикът няма да бъде отстранен, когато "важни обстоятелства налагат явяването на ученика в облекло или вид в нарушение на правилника". Самите важни обстоятелства не са дефинирани. Пред "Стандарт" обаче говорителят на Главно мюфтийство Ахмед Ахмедов уточни, че става дума и за забрадките на ученичките. "Не бива да си противоречат две фундаментални права на младата мюсюлманка - да се образова и да изпълнява религиозните си обязаности", каза той. По неговите думи не става дума за забулване на малки деца, а за момичета в гимназията, които осъзнато са взели решението да спазват задълженията, които религията им налага. Сега имало семейства, които оставят децата си у дома, вместо да ги пускат на училище, именно защото там не им позволяват да носят символите на вярата си.

В становището на мюфтийството се предлага в частта за финансиране от държавния бюджет на частните школа да бъдат дописани и духовните. "Смятаме и очакваме, че в близко бъдеще средните ни училища ще получат полагащите им се субсидии от държавния бюджет. Изхождайки от традициите свещенослужителите (духовници) в своята практична работа използват (майчин език), което поражда необходимостта тези дисциплини да се преподават на майчин език", пише в документа. Шефовете на духовните училища трябва да бъдат назначавани от централния орган на съответното вероизповедание. Освен това се предлага навсякъде в закона думите "призната религиозна институция" да бъдат заменени само с "религиозна институция". Предложено е и в текста "В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини" да бъде добавено "с изключение на случаите, когато това се прави в специализирани духовни училища". Иска се също религията да бъде равнопоставена с другите учебни предмети.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията