МО ще финансира 11 национални научни програми

МО ще финансира 11 национални научни програми | StandartNews.com

За първи път Министерството на образованието и науката ще финансира 11 национални научни програми, които имат за цел да обвържат научните изследвания с важни обществени задачи и потребности, насочени към различни сектори. Това съобщи на пресконференция министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и отбеляза, че по една програма ще се финансира вероятно по един проект, в който ще бъдат обединени всички научни организации и висши училища в дадената научна област.

"Малка страна сме, трябва да се насърчава интеграцията, тъй като е факт, че имаме известно фрагментиране в системата на научните изследвания и когато правим инвестиции, е по-добре да направим една лаборатория, до която да имат достъп всички учени, отколкото да финансираме пет лаборатории, но не толкова добри", коментира министър Вълчев. Той каза, че програмите са на обща стойност 18 милиона лева за 2018 г., но към тях са включени и 2,5 милиона лева за допълнителни стипендии за докторантите и постдокторантите, но те също трябва да бъдат обвързани с научните резултати.

В здравеопазването ще бъдат финансирани две програми, които са в области, посочени като приоритетни от Министерството на здравеопазването, като първата от тях е за електронното здравеопазване, а втората програма е за разработване на методология за диагностика за дарената кръв, обясни министър Вълчев. Той добави, че тези две програми ще се изпълняват от почти всички университети и научни организации, работещи в тези области.

Ще бъде финансирана и научна програма за културноисторическото наследство и националната памет, както и програма за опазване на околната среда и за намаляване на риска от природни бедствия. Има и програма за информационните технологии, като акцент в нея ще са компютърното моделиране, цифровите технологии в обучението и проблеми с информационната сигурност. Ще бъде финансирана и научна програма за нисковъглеродната енергия за транспорта и бита, много важна е програмата за здравословните храни, като водещ в изпълнението й ще е Аграрният университет, обясни министър Вълчев.

Той информира, че програмите "Вихрен" и "Петър Берон" са насочени към българските учени в чужбина и за интеграцията им у нас, а най-голямата програма е за 5 милиона лева и е за млади учени и постдокторанти. "По проекта допълнителното месечно възнаграждение за млад учен ще бъде между 200 и 500 лева и ще зависи от решението на съответната организация", обясни министър Вълчев. Той добави, че по модула "постдокторанти" месечният грант за един докторант ще бъде между 1500 и 3000 лева".

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай