Финансови знания от практиката

Хора от бизнеса изнасят лекции пред гимназисти

Финансови знания от практиката | StandartNews.com

Джуниър Ачийвмънт (JA) и МетЛайф България продължават усилено работата по проекта „Знания, които променят живота" (LifeChanger), който се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация МетЛайф и цели повишаването на финансовата грамотност на гимназисти. "Знания, които променят живота" ще даде финансови познания и умения за успех на ученици в 10 и 11 клас от 22 класа в страната. Инициативата обхваща 18 училища от София, Пловдив, Варна, Бургас, Враца и Пазарджик и се състои от няколко етапа. Първият е програмата "Разумни финанси", разработена от екипа на JA България, която се представя на учениците от 27 доброволци от МетЛайф. Бизнес доброволците от МетЛайф влизат в ролята на учители, които ще преподадат учебното съдържание. В края на учебната година децата ще се състезават и за наградата на МетЛайф - "LifeChanger".
Мария Димитрова, която е един от многото доброволци на МетЛайф България, представи пред десетокласници от столичното 108 СОУ "Никола Беловеждов" най-важните неща, които те трябва да знаят за застраховането и помогна на учениците да решат няколко казуса. Тя обясни, че застраховането е услуга, предназначена да осигури финансова защита на нашия стандарт на живот сега и в бъдеще, и попита учениците какво знаят за различните видове застраховки. Десетокласниците отговориха, че са запознати с основната защита на застраховка Живот – подсигуряване на финансова подкрепа при смърт и, освен това, показаха завидно желание да обогатят знанията си в тази област. Мария Димитрова поясни, че това е само част от широкия спектър нужди, които застрахователните програми са в състояние да удовлетворят, като даде пример със застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд. „Избирате определена сума, която да внасяте регулярно за дълъг период време – нарича се застрахователна премия. Тя бива инвестирана в различни финансови инструменти, в резултат на което трупа доходност. По този начин се образува значима по размер сума, която е в състояние да подсигури образование за децата, да запази в добра степен стандарта на живот след пенсиониране или да помогне за постигане на други финансови цели", каза тя. Наред с тези по-нови инвестиционни инструменти съществуват и класическите застраховки Живот, при които събраната през годините сума, под формата на платена премия, се връща в края на периода на застрахователния договор. Тези застраховки могат да се видят като алтернатива на депозитите, тъй като освен доходност, те носят сигурност през целия период на договора.
Мария обясни на учениците, че освен да защитим и подсигурим бъдещите си разходи, можем и трябва да се грижим и за настоящето. Тя обърна внимание на учениците, че хората, които водят активен начин на живот, е добре да имат застраховка „Злополука". „Този вид застраховка покрива значимите непредвидени разходи, които могат да възникнат инцидентно при практикуване на спорт, например", обясни бизнес доброволецът от МетЛайф.

Младежите трупат опит
и се учат да спестяват

След като на децата бяха преподадени основните неща, които трябва да знаят за процеса по застраховане, им бяха дадени няколко казуса. Бяха описани различни непредвидими ситуации, като пътен инцидент, внезапна травма и т.н., като учениците имаха за задача да асоциират непредвиденото събитие с вида застраховка, която би защитила потърпевшия в конкретната ситуация. Липсата на грешни отговори показа отново интереса, който предизвикват в учениците темите, свързани с финансовата култура.
В часа присъства и Ели Руменова, учител в 108 СОУ, която участва в проекта за трета година. Пред „Стандарт" тя обясни, че най-ценното, което дават такива проекти на децата е опитът, който те придобиват. „Образованието ни все още е отделено от практиката и фактът, че идват хора от бизнеса, впечатлява децата. На тази възраст, това им прави впечатление, те виждат пример. Не на последно място, имат и поглед за бъдеща кариера. Според мен, трябва да се задълбочава тази връзка с бизнеса, която програмите на Джуниър Ачийвмънт дават", коментира тя. Ели Руменова посочи, че е доволна от учениците. По думите й те са успели да се запознаят с нови термини, които са необходими на всеки човек, а учебното съдържание за момента не предоставя такива знания. „Финансовата грамотност е много важна за съвременния свят. След две години тези ученици ще излязат от училище на пазара на труда и ще се сблъскат със спестяване, инвестиране, застраховки. Интересно им е, когато обучението е с примери. Виждам, че те са мотивирани, идват с желание. Винаги са участвали в някакви разнообразни извънкласни дейности", обясни тя.
Мария Димитрова от МетЛайф България сподели, че преподаването й дава много. „Да излезеш от своята бизнес среда, да се върнеш в училище след години, да застанеш пред тези млади хора и да им разкажеш колко важно е да са финансово подготвени в днешно време, е голямо предизвикателство за мен, а и за тях", обясни тя. Според нея важно за интереса на учениците е да се срещат с хора, които ежедневно се занимават с материята, която преподават. "Винаги са били ангажирани в часовете и са оставали с много приятно впечатление, което ме радва. Много съм доволна специално от този час. Децата имаха много идеи, питаха за доста неща, които не разбират, личи си, че мислят и искрено се интересуват!", заяви Мария Димитрова.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай