ТРИТЕ  ПОУКИ приказка

ТРИТЕ ПОУКИ приказка

Просто не знам откъде да започна тази история. Дали от началото или от края? А може би трябва първо да ви кажа за какво става дума. Не се ли сещате...