Без изпит в колежа след техникума

Без изпит в колежа след техникума | StandartNews.com

Професионалните колежи да приемат и без изпит ученици, завършили професионални гимназии. Това е една от идеите, свързани със създаването на интегрални професионални колежи от нов тип, която залага просветният министър проф. Тодор Танев. Отделно от това за колежите ще има определено количество места по държавна поръчка, където младите хора ще учат безплатно. След това обаче те ще поемат ангажимента да работят по специалността у нас за определен период от време.

Засега това все още е в стадий "идея", но вече се знае, че с пари от Европа по новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" ще стартират два колежа в Северозападна България. Единият от тях ще бъде за IT специалисти, за каквито в България има сериозен глад. Завършващите тези колежи ще вземат дипломи за "специалист".
Идеята на колежите е те да бъдат разделени на две нива. Първото ще подготвя майстори - т. е. специалисти с четвърта професионално-квалификационна степен, по-популярна навремето като "разред". Те ще могат да извършват сложни операции и да работят на места, където се изисква висок професионализъм. От тази степен няма да може да се продължава в университет.

За следване във ВУЗ трябва да се завърши вторият етап на колежа, който, условно казано, подготвя "майстори на майсторите" - тоест ръководители на обекти и мениджъри от малък и среден мащаб. Докато се обучават, те ще трупат кредити, които след това ще бъдат признавани в университетите, ако учениците пожелаят да продължат обучението си и да вземат бакалавърска степен. По думите на Тодор Танев бизнесът неведнъж е казвал, че има остър дефицит на такива специалисти, които "не просто разнасят чертежите, а са в състояние да разберат какво има на тях". Един от браншовете, който чувствал глад за такива кадри, е Камарата на строителите.

Друга особеност на колежите е, че в тях ще може да се влиза и след десети клас на гимназията, който според новия училищен закон ще се води "първи гимназиален етап". Ако ученикът е прекъснал обучението си тогава, но по-късно реши да усвои професия на по-високо ниво, той може да изкара подготвителен курс в колежа и след това също да учи за майстор. Идеята е по този начин да се компенсира ранното отпадане от клас, като учениците все пак усвояват професия, но без да се "измъчват" с общообразователни предмети.

В тези колежи решаваща дума ще има бизнесът - той ще е до 50% от настоятелството, негови практики ще се преподават в първото ниво на учебното заведение. Във второто ще преподават както учители от професионалните училища, така и преподаватели от университетите.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай