Вторник,

36 000 първокласници получиха еднократна помощ

От: Failed to load user -
2289
36 000 първокласници получиха еднократна помощ
A
A
A

Крайният срок за подаване на молби е 30 септември

София. Семействата на близо 36 000 първокласници са получили помощ в размер на 250 лв. преди първия учебен ден, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. Помощта е еднократна и се отпуска целево за покриване на част от разходите в началото на учебната година по реда на Закона за семейни помощи за деца.

За одобрените към 31 август молби е изплатена сума в размер на почри 9 млн. лв.

Крайният срок за подаване на молби е 30 септември. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Помощите се изплащат през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането й. Право на нея имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище за учебната 2014/2015 г.

Необходимо условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията да е по-нисък или равен на 350 лв. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молбите за отпускане на целевата помощ се подават от 1 юли след записване на детето в първи клас.

Досега в цялата страна са подадени 38 031 молби, издадени са 35 722 заповеди за отпускане на помощта за 36 326 деца, в процес на обработка са 2028 молби, отказите са 281.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията