ЕС ще довърши реформата в земеделието

Нито една страна членка няма да получава по-малко от 75% от средното

ЕС ще довърши реформата в земеделието | StandartNews.com

Брюксел. Европейският парламент, Съветът на министрите на ЕС и Европейската комисия се споразумяха за довършване на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г., съобщи Франс Прес.

Политическо споразумение между трите институции беше постигнато през юни, но довършването на реформата, с която ОСП става по-екологична и по-устойчива, срещаше спънки по няколко сфери, по-специално постепенното намаляване на субсидиите за най-големите стопанства.

Окончателен компромис беше необходим преди вота на 30 септември в комисията по земеделие на Европейския парламент.

Евродепутатите, които издействаха някои допълнителни отстъпки за по-справедливо разпределение на помощите, заплашваха да блокират текста, което можеше да забави изплащането на част от субсидиите на земеделците.

Постигнатото споразумение потвърждава основните очертания на новата ОСП, договорени през юни, и позволява официалното приемане на реформата от ЕС до края на годината съгласно определения през юни график.

Разпределянето на средствата за ОСП, равняващи се на около 38% от европейския бюджет, "ще гарантира, че нито една страна членка няма да получава по-малко от 75% от средното за общността до 2019 г.", се казва в съобщение на Еврокомисията.

"В рамките на една страна членка или на един регион разликите в равнищата на помощта за различните стопанства ще бъдат намалени: помощта на хектар няма да може да бъде под 60% от средната стойност на помощите, изплащани до 2019 г. в една и съща административна или агрономическа зона".

"Установяването на млади хора ще бъде силно насърчавано с въвежда на допълнителна помощ от 25% за първите пет години". Освен това страните членки ще могат да отпускат повече помощи за най-бедните райони.

По отношение на екологизирането "над 100 милиарда евро ще бъдат инвестирани между 2014 и 2020 година, за да се помогне на селското стопанство да се справя с предизвикателствата на качеството на земите и на водата, биоразнообразието и климатичните промени.

Общо 30% от директните плащания ще бъдат обвързани със спазването от страна на селските стопани на три селскостопански практики, благоприятстващи околната среда - "диверсификация на културите, поддържане на постоянни пасища и съхраняване" на зони от екологично значение, считано от 2018 г., или екологични мерки "с поне същото значение".

Най-малко 30% от фондовете за селскостопанско развитие "ще трябва да се отпускат за агроекологични мерки, за подкрепа на биологичното земеделие или проекти, свързани с инвестиции или иновационни мерки, полезни за околната среда".

Според еврокомисаря за земеделието Дачиан Чолош "тези решения представляват силен отговор на ЕС за изправяне пред предизвикателствата на сигурността на прехраната, климатичните промени, растежа и заетостта в селските райони".

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай