Сряда,

Кое е числото на Вселената?

От: Светлана Владимирова -
A
A
A
  • В цифрите на Пи е кодирана всяка книга - дори ненаписаната, разгадаването му носи безсмъртие

Астрономи откриват поредната планета, която се върти около слънцето си. Дотук няма нищо необичайно. Но като изследвали времето, през което се завърта, се натъкнали на странно число. Започвало с 3,14 и така и не свършвало.
Звучи ви познато, нали? Става дума за най-загадъчното число на планетата - Пи, което се оказа, че присъства и във Вселената.
Хилядолетия математиците са си блъскали умовете дали това ирационално, трансцедентно, безкрайно число е божествено или дяволско. Всеки, който е го е изучавал внимателно, има странна съдба. Днес броят на цифрите в числото Пи е ограничен единствено от мощността на най-големите компютри, а хиляди хора тренират мозъците си в опит да запаметят стотици, даже хиляди цифри от безкрайната редица. Числото Пи е навсякъде около нас в чертежи, алгебрични, геометрични, физични и ядрени формули. Но откритието на ХХ век, че в това магическо число е кодирана всяка книга, която дори още не е напечатана, поставя числото в центъра на вечните мистерии, които остават за идните поколения да бъдат разгадани.  

Историята

Предполага се, че числото Пи за първи път е било познато в древен Египет, където математиците го определили с площта на кръг с диаметър D като (D-D / 9). През VI век пр.н.е. в Индия, в религиозната книга на джайнизма са направени записи, които показват, че числото - по това време е взето равно на квадратния корен от 10, което дава част от 3,162 ...
През III век Архимед дава определение, че съотношението на кръга към диаметъра е 3.1419, а малко по-късно, китайският математик Зу Чунгджи намира по-точна стойност на това число: 3.1415927.
Следват векове, в които хората се опитват да намерят начини да изчислят броя на цифрите в Пи. Сред тях са както известни, така и неизвестни математици. Например римският архитект Марк Витрувий Полион, египетският астроном Клавдий Птолемей, китайският математик Лю Хуй, индийският мъдрец Ариабата, средновековният математик Леонардо Писански, известен като Фибоначи, арабският учен Ал-Хваризми, от чието име се появява думата "алгоритъм", но никой от тях не е получавал повече от 10 цифри след десетичната запетая поради сложността на изчисленията.
Пробивът идва през ХV век. Тогава китайски астроном изчислява - с 16 десетични знака, а по същото време индийският математик Мадхава пък изчислява Пи с точност от 13 знака (макар че е направил грешка в последните две).
16 цифри след десетичната запетая открива през ХVII век и Нютон, но интересното е, че не го спомена в книгите си - това става известно след смъртта му. Нютон твърдял, че изчислява Пи единствено от скука.
В Европа, през 1706 г. английският математик У. Джонсън е кръстникът на числото. Той въвежда обозначението на съотношението на обиколката към диаметъра като го нарича с модерния символ ?, първата буква на гръцката дума периферия-кръг. Големият Леонард Ойлер, роден през 1707 г., популяризира това обозначение, известно сега още от ученическата скамейка.
Днес, благодарение на съвременните компютърни технологии, е възможно да се изчисли последователност с точност до 10 трилиона цифри след десетичната запетая. За сравнение, максималният брой цифри, които човек би могъл да запомни, е сто хиляди.

Код на хаоса

Числото Пи е навсякъде около нас. То се използва в геометрията за дължината и площта на кръг, във формулите на елипси, сфери, конуси, цилиндри, елипсоиди. Неопределеният интеграл на 1 / (1-x ^ 2) също е равен на Пи. Появява и в двете най-красиви "кралски" формули на математиката - формулата на Стърлинг (която помага да се намери приблизителната стойност на факторната и гама функция) и формулата на Ойлер (която свързва най-много пет математически константи).
Играе важна роля в теорията на вероятностите. Там е и числото Пи. Вероятността две числа да са съвместни е 6 / PI ^ 2. Пи се появява в проблема на Буфон за хвърляне на игла, формулиран през ХVIII век: каква е вероятността игла, хвърлена върху лист хартия да пресече една от линиите.
Можем да срещнем Пи и във физиката. Пи се появява в закона на Кулом, който описва силата на взаимодействие между два заряда, в третия закон на Кеплер, който показва периода на революция на планетата около Слънцето, той дори възниква при подреждането на електронните орбитали на водородния атом. И отново, най-невероятното е, че числото Pi е скрито във формулата на принципа на несигурността на Хайзенберг, основния закон на квантовата физика.
В тази безкрайност от цифри има освен рационалност и много мистерия, защото десетичните цифри нямат никакъв цикъл или система, тоест в цялата редица от цифри на Пи има всяка последователност от цифри, която можете да си представите. Нещо повече - оказва се че в нея се съдържа дори рядката последователност в математиката - милион нетривиални нули, която е открита от немския математик Бернхард Риман през 1859 г.
Безкрайна многообразност означава, че Пи, в кодирана форма, съдържа всички написани и неписани книги и по принцип всяка информация, която съществува. Оказва се, че с такъв обем данни не е трудно да се пресъздаде съдържанието на всеки секретен документ, затова и се твърди, че по този проект се работи в Пентагона с помощта на квантовите компютри.
Последното откритие на учените бе, че в декодираната човешка ДНК числото Пи е отговорно за самата структура на ДНК.
Безразборните цифри в числото предполагат, че то се подчинява на теорията за хаоса. Или грубо казано, числото Пи е хаос. Може ли обаче хаосът да бъде разумен? Да видим.
През 1965 г. един американски математик от полски произход Станислав М. Улам (той беше този, който притежаваше основната идея за изграждането на термоядрена бомба), присъствайки на една много дълга и много скучна лекция, решава да убие времето си като пише цифрите в числото Пи.
Поставяйки 3 в центъра, той ги изписва в спирала обратно на часовниковата стрелка, започвайки с 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5 и т.н. Без никаква задна мисъл той решава да огради всички прости числа в черни кръгове. Скоро, за негова изненада, кръговете започват да се подреждат по прави линии, а рисунката се оказва много подобно на нещо разумно. Тя може да се сравни с мозъка на човека или със звездната мъглявина и затова е наречена "мозъкът на числото Пи". Може да се предположи, че с помощта на подобна структура това число управлява и нашия свят.

Може ли да се персонифицира?

Учените, от векове се питат дали това число е персонифицирано от някой човек и какъв би могъл да е той. Тъй като няма надежден метод, единствената следа е датата за раждане. Идеалната е 14 март 1592 г. (3.141592). За съжаление обаче няма надеждна статистика за тази година - известно е само, че по това време е роден Джордж Уилърс Бъкингам, херцогът на Бъкингам от "Тримата мускетари". Имал е отлични фехтовки, познавал е конете и соколите - но дали той е бил числото Пи? Едва ли.
Има друг човек, който се вмества в датата, макар и по различен начин. Алберт Айнщайн. Роден е на 14 март 1879 г. Но 1879 е годината 1592 спрямо 287 г. пр. н. е.! И защо точно 287? Защото това е годината, в която се е родил Архимед, който за първи път в света е изчислил числото Пи като съотношението на обиколката към диаметъра и доказал, че то е едно и също за всеки кръг.
Съвпадение? Кой знае. Но е факт, че хиляди хора са вперили като магнит поглед в това число.
Рекордът за запаметяване на цифри след десетичната запетая принадлежи на мина Райджвир от Индия, който успя да запамети 70 000 цифри - той постави рекорд на 21 март 2015 г. Неофициалният рекордьор обаче е Акира Харагучи, който записа 100 000 цифри във видео през 2005 г. и наскоро публикува друго, където успява да си припомни 117 000 цифри.
Математиците, запалени по литературата, измислиха диалект, в който броят на буквите във всички думи съответства на цифрите в Пи в точния ред. Писателят Майк Кийт дори написа книгата Not a Wake, която е изцяло написана в Пи. Ентусиастите на такова творчество пишат своите произведения в пълно съответствие с броя на буквите и значението на числата. Това няма приложение, но е доста често срещано и добре известно явление в средите на ентусиазирани учени.
Композитор пък създаде Божествената мелодия на 3,14. Дейвид Макдоналд, феноменален музикант, изпълни тази уникална мелодия като замени всяка цифра от числото със съответната нота.

Легендите за Пиза

Има легенда или по-скоро експертите казват, че числото Пи е било използвано при изграждането на Вавилонската кула. Обаче, не Божият гняв е причина да рухне, а неправилните изчисления по време на строителството. Подобна версия съществува и по отношение на храма на Соломон. Забележителната стойност на Пи може да се намери в пирамидите в Гиза: съотношението на периметъра и височината на пирамидите е 22/7. Тази фракция дава приблизителна стойност на Пи, равна на 3.142 . Освен ако, разбира се, египтяните не са задали такова съотношение случайно.
Имало е дори опити да се въведе стойността на Пи на държавно ниво, тоест чрез закон. През 1897 г. в Индиана е подготвен законопроект. Според документа Пи е бил 3,2. Учените обаче се намесили навреме и предотвратили грешката.
Съществува и клуб Pi Club. Влизането в него не е лесно, трябва да имате изключителен спомен. Желаещите да станат член на клуба се изследват: човек трябва да рецитира поне стотина цифри от числото.

Загадката в Библията

Истерията около числото обаче взима връх, когато се намесят мистериите.
В романа на Карл Сагън "Контакт", по който е заснет едноименният филм, извънземните казват на героинята, че знаците на Пи съдържат тайно послание от Бог, защото от определена позиция нататък цифрите в числото престават да бъдат случайни и представляват код, в който са записани всички тайни на Вселената.
Този роман всъщност отразява загадката, която заема умовете на математиците по цялата планета: Пи е нормално число, в което числата са разпръснати с някаква неизвестна честота или има нещо нередно с това число.
И въпреки че учените са склонни към първия вариант (но не могат да докажат), числото Пи изглежда твърде загадъчно. Един японец някак си изчисли колко пъти се срещат всички цифри от 0 до 9 в първия трилион знака на Пи. И установи, че числата 2, 4 и 8 са по-често срещани от останалите. Това може да е един от намеците, че Пи не е само със случайни цифри.
Факт е, че сумата от първите двадесет цифри на Пи е 20, а сборът от първите 144 цифри е равен на "числото на дявола" 666.
Главният герой на американския сериал "Заподозрян", професор Финч, каза на учениците, че поради безкрайността на числото Пи, в него могат да бъдат намерени всякакви комбинации от цифри от датата на вашето раждане до най-сложните комбинации.
Има ли в числото Пи поредицата 0123456789? Да, намира се на 17 387 594 880-та цифра.
Това непрекъснато подхранва теориите, че в безкрайността на Пи можете да е скрит кодираният текст на всяка книга, дори ненаписана, включително и на Библията.
Когато споменаваме Библията, няма как да не си спомним известния математик Мартин Гарднър, който през 1966 г. заяви, че милионният знак на числото Пи (по това време все още неизвестно) ще бъде числото 5. Той обясни изчисленията си с факта, че в английската версия на Библията, в 3-та книга, глава 14, 16-ти стих (3-14-16) седмата дума съдържа пет букви. Осем години по-късно китаец стигна до милионна цифра и тя се оказа .... пет.
Най-голямата загадка, която предстои обаче е дали в божественото число наистина е кодирана и Главната тайна на Вселената. Който я разгадае, ще се радва на безсмъртие.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички