Понеделник,

Е-търгове за имоти на длъжници

От: Администратор -
A
A
A

С 5 млн. лв. повече са събрали частните съдия-изпълнители въпреки продължаващата тенденция за по-малко на брой новообразувани дела, които за миналата година са 171 000. Половината от събраната сума е в полза на банките. Наскоро дори е извършена продажба на стойност 29 млн. лв. на акции от масата на фалиралата КТБ. Като цяло през последните 10 години ЧСИ са възстановили 6 млрд. и 575 млн. лв. на гражданите и бизнеса.

Глоби за родители при неизпълнение на мерките за режима на детето

Електронни търгове при публичните продажби на движими и недвижими имоти на длъжници предлагат от Камарата на частните съдебни изпълнители. Вече са разработени и конкретните текстове, които трябва да бъдат обсъдени от Народното събрание, за да влязат като реформа в законодателството. "Целта е да се даде максимална прозрачност и сигурност, а продажбите да достигнат максимално висока цена", обясни председателят на КЧСИ Георги Дичев по време на годишния отчет на камарата днес. Идеята е електронната платформа да бъде разработена и поддържана от Министерство на правосъдието. Голям плюс е, че при е-търговете участието на потенциални купувачи ще е по-голямо, тъй като ще могат да наддават хора от всички точки на света.

Също така ще има възможност и за провеждането на т.нар. доброволна продажба на имоти. По този начин ще се даде възможност на длъжник, който признава, че има да дава пари и иска да плати, да може да си продаде имота по негово желание и със съгласието на ипотекирания кредитор. Така хората ще могат да продадат имуществото си на пазарна цена и да се издължат на кредитора, без да е необходимо да се стига до принудително изпълнение и разпродаване.

В центъра на предложенията за законодателни промени са децата и проблемите, които възникват, когато единият родител отказва да спазва режима за срещи на детето с другия родител, наложен по съдебен ред. "В момента се стига до физическо отнемане на дете от родител, който не изпълнява съдебното решение, а това травмира децата. Ние искаме да има повече превенция, преди да се стигне до физическо отнемане", коментира Дичев. По думите му делата за предаване на дете са изключително тежки и от ЧСИ правят всичко възможно да не се стига до травмиращ изход. "За да има ефект от глобата, тя трябва да се събира веднага, а не след години", категоричен бе той. Гилдията настоява още депутатите бързо да гласуват внесените промени, след които няма да се стига до запор на банкови сметки на длъжници, в които им се превеждат само заплата, пенсия, детски надбавки. "Проблемът е от години. Запорът се вдига, след като длъжникът представи бележка от работодателя си или от НОИ, че във въпросната сметка се превежда заплатата или пенсията му, но докато това стане, той не разполага със защитените от закона суми", обясни Дичев. В момента кредиторите са по-облагодетелстваната страна и често се стига до изнудване на длъжника. Затова частните съдия-изпълнители имат идеи да се увеличат правата на длъжниците, което ще възстанови баланса между техните интереси и тези на кредиторите им.

Според ЧСИ промените в ГПК трябва да вървят ръка за ръка с изменение в Семейния кодекс. С тях по думите на гилдията трябва да се предвиди бързо производство по исканията за промяна на родителските права заради неизпълнение на режима на лични отношения и предаване на дете.

От камарата за пореден път напомниха, че в парламента отлежават предложенията им за изменения в ГПК, с които ще се решат някои сериозни проблеми на изпълнителния процес. Сред тях са серия от гаранции за правото на защита на длъжниците, както и ограничаване на възможностите за манипулация на търговете.

Например ЧСИ предлагат да се повиши началната цена, от която започва публичната продан, от 75 на 85 на сто от цената на вещта. Както и публичната продан да не може да спира само с внасянето на 20% от дълга, а за това да е необходимо плащането на поне 30 на сто от него.

ЧСИ събраха над 1 млрд. лева от нередовни платци

Повече от 120 млн. лева от парите са в полза на държавата

Частните съдебни изпълнители са събрали 1,025 млрд. лв. през изминалата година от длъжници. Това стана ясно по време на годишния отчет на гилдията. Новообразуваните изпълнителни дела са 171 хиляди. Въпреки внушителната цифра тенденцията е към намаляване броя на този род процеси, категорични са съдия-изпълнителите. Все пак не става дума за истински спад при делата, а просто за нормализация след пика през 2012 г. по време на финансовата криза. "Последиците от кризата отшумяват", категоричен бе председателят на Камарата на ЧСИ Георги Дичев. Преди 4 години новообразуваните дела срещу длъжници са били 220 хиляди. За 2015 г. от дейността на ЧСИ пряко в държавния бюджет са постъпили над 120 млн. лева, а 80 млн. лева са възстановени на държавни органи. Налице е засилване на вземанията от общините и нов силен спад при банките. Банковите дела са едва 15% от всички новообразувани дела, като за сравнение с 2012 г. спадът при тях е от 50%. Продължава тенденцията за увеличаване на делата в полза на държавата и общините - 24 000 през м.г., с близо 3000 повече в сравнение с предходната година. Близо 85% от общините вече ползват услугите на гилдията.

Учат ни как да не трупаме борчове

Голяма част от гражданите не са запознати с правата си и това дава възможност на банки и други финансови институции да ги манипулират. Това е и една от причината те често да изпадат в ситуацията на хора, които дължат пари. Други пък не знаят как да си получат социалните плащания и трудовите възнаграждения въпреки наложените им запори. Много често длъжници се оказват и жертва на колекторските фирми и всякакви други наредени по веригата между длъжник и даващите пари посредници. Затова ЧСИ ще търси посредничеството на националния омбудсман Мая Манолова, с която заедно да проведат една разяснителна кампания. От гилдията имат готовност и очакват подкрепата на омбудсмана в името на правата на хората. Една от причините е, че в момента Манолова набира популярност и участва в редица ключови за обществото каузи.

Повече от 2000 дела за забавени заплати

Служители, чийто заплати се бавят или не са си ги получили, завеждат дела срещу работодателите си, които се поемат от ЧСИ. През 2015 г. 2100 са тези дела, заведени от обикновените хора. Още 1000 са делата за издръжка, като 100 са делата за предаване на деца. Като цяло този род дела трайно се увеличават, тъй като хората все по-често търсят услугите на частните съдия-изпълнители. От гилдията са много по-ефективни и съответно търсени, особено когато става дума за неизплатени възнаграждения от страна на некоректни работодатели или при развод, когато родител отказва да изплати постановеното от съда.

Георги Дичев: Недопустимо е децата да са предмет на силови методи

Проблемът е както при предаването на дете, когато родителските права са присъдени на единия родител, а в момента се намира при другия и трябва да бъде предадено на този, който съдът е преценил, от една страна. От друга е т.нар. режим на лични отношения между родители и деца. Еднакви са нещата, на една плоскост са, а именно - законодателството така е направено, че трябва физически да се вземе детето и да се предаде на другия родител, а не се работи в посока да има такива механизми, че самият родител, който е неизправната страна, да е убеден, че трябва да подготви детето и сам да изпълни съдебното решение, за да не се стига до такива травмиращи за децата действия. Нашата идея е да не се отнемат на практика родителските права, а да се знае, че могат да се отнемат, ако не се спазват. По пътя на превенцията да се постигне една много висока успеваемост, доброволно изпълнение на съдебните решения. С мен се свързват непрекъснато родители, които не могат да видят децата си. По този повод аз и колегите, които се сблъскват всеки ден в работата си с този проблем, решихме, че е крайно време да го поставим публично. Да се намери някакво добро решение, защото децата - това е нашето бъдеще. Недопустимо е стотици деца годишно да бъдат предмет на подобни силови методи и агресивно поведение от страна на единия родител, на другия родител, институции, съдебни изпълнители, полиция и т.н.

Четирима сгафили аут от гилдията

Четирима частни съдия-изпълнители са били изхвърлени от гилдията заради гафове. Причината е, че са оплескали нещата при търговете, не са информирали всички страни по изпълнителните дела или неправомерно са налагали допълнителни такси на длъжници. Към момента в страната работят 191 кантори на частни съдия-изпълнители с над 2000 служители. През 2015 г. ръководството на гилдията е образувало 47 дисциплинарни дела - 28 частни съдия-изпълнители са наказани с глоба до 10 000 лв., двама са порицани, един е предупреден, че ще бъде лишен от правоспособност. На четирима е била наложена най-тежката санкция - лишаване от правоспособност. От началото на тази година тази санкция е наложена на трима други провинили се.

Съдят по местожителство, а не по адрес на банката

Съществена промяна в полза на длъжника е изпълнителното дело да се образува по неговото местожителство, а не по адреса на кредитора. Причината е, че сега често се налага борчлия от Бургас да пътува до София, където е образувано делото. Това увеличава още повече разходите му. Често се случва да плаща повече за транспорт и хотел, отколкото е реалният му дълг. Друга новост е, когато длъжникът не бъде открит и не знае за започналото срещу него изпълнително дело, да му се назначава особен представител - адвокат. Сега се прави публично обявление, обикновено бележка на входа на блока, която длъжникът може да не види и така изобщо да не разбере, че е съден. Предлага се и възможност длъжниците да могат да обжалват пред съда повече действия, а имуществото им да се продава публично на група, а не на отделни вещи, за да не се стига до раздробяването му - например на имот, сграда, отделни машини, автомобили и други вещи.

30% по-ниски такси с електронни запори

Частните съдия-изпълнители за пореден път настояха да се въведат електронните запори, които ще намалят с 30% таксите. Със стартирането на платформата вместо 512 лв. за запори в банки ще се внася една такса от 18 лв., което значително ще облекчи хората. По този начин ще се увеличи и ефективността на производството. Промяната ще донесе не само милост за длъжника, но и облекчение за кредитора, категорични са от гилдията. За да се случи обаче, е необходимо депутатите да приемат измененията в ГПК.


Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички