Неделя,

Зелената сделка - шанс за по-добър живот

От: Д-р инж. Радослав Радушев -
Зелената сделка - шанс за по-добър живот
A
A
A
 • "Пасивната къща" е решение за пестене на енергия и по-ниски разходи
 • Нисколихвен целеви кредит и субсидия ще осигурят средствата за обновяване на жилището

Д-Р ИНЖ. РАДОСЛАВ РАДУШЕВ, специално за "Стандарт"

Глобалните проблеми на човечеството нарастват. Населението на Земята се увеличава, нараства бедността, енергийните ресурси намаляват, климатът се затопля. В търсене на решения, свързани с климатичните промени, главно поради увеличаване на въглеродния двуокис (СО2), се заговори за Зелена сделка, т.е за намаляване до минимум на вредните емисии при производството на енергия. За нас тези проблеми са още по-значителни предвид обстоятелството, че трябва да спрем използването на въглища, които са единственият енергоносител, който имаме.България очаква от Европейския съюз през това десетилетие по тази линия 12 милиарда евро. Мераклиите да участват в разпределяне на тези средства са много: и старите, и новите партии. А ние имаме горчив опит в злоупотребите и неефективното използване на европейски пари.

Повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд, обхващащ 40% от общия енергиен баланс на страната, предлага най-добра възможност за постигане целта на Зелената сделка с пряката полза за народа. Останалите области; индустрията и селското стопанство (40%) и транспортът (20%), не засягат пряко отделния гражданин, затова не са обект на настоящия анализ.В търсене на възможност за максимално повишаване на енергийната ефективност и намаляване на вредните парникови емисии в битовия сектор се наложи в началото на века концепцията пасивна къща, основа за нулево-енергийно ниво /независимост от външни доставчици на енергия/.

Чрез нея се постигна:

 •  максимално намаляване на енергийните разходи в бита (над 10 пъти)
 •  значително по-високо равнище на топлинен комфорт и здравословен микроклимат в жилището.

За осъществяване на това решение у нас са налице всички предпоставки: технически, финансови, организационни и най-важното - благоприятeн климат и многото слънчеви дни. По-голямата част от сградите у нас, ако са изградени или обновени на съвременно ниво, получават енергия от слънцето, осигуряваща целогодишното им потребление.Сега всеки собственик на жилище плаща ежегодно определена сума за енергийни разходи и живее в топлинен дискомфорт и нездравословен микроклимат. Освен това, използвайки необходимата му енергия от дърва, въглища или електричество, замърсява въздуха и околната среда и повишава концентрацията на въглероден двуокис в атмосферата. Ние сме зависими от добива на фосилни енергоносители на световния пазар. Цените на основните суровини за производство на енергия се повишават постоянно и ако искаме да живеем на съвременно цивилизовано ниво, трябва да инвестираме все повече средства за това. Тези пари, ежегодно над четири милиарда (над 20% от семейния бюджет), ще отидат на вятъра, безвъзвратно загубени, под формата на топлинни загуби на сградите, които обитаваме. Тази песимистична картина може да се промени, ако построим и обновим сградите си на нулево-енергийно ниво, прилагайки концепцията пасивна къща. Това означава да се намалят сегашните енергийни разходи за климатизиране на дома 10-15 пъти чрез;

 •  много по-добра изолация на жилището;
 •  принудителна вентилация с рекуперация на топлината;
 •  активиране на строителните конструкции за акумулиране и ефективно разпределение на енергията;
 •  използване на автономни енергоизточници на енергия от Слънцето (автономни слънчеви колектори и фотоволтаици);
 •  използване на топлинни помпи за отопление и топла вода или други алтернативни енергоизточници.

Спестяването на енергия чрез повишаване на енергоефективността на сградите и използване на автономни енергоизточници е икономически многократно по-ефективно за отделния гражданин, отколкото изграждането на централизирани ВЕИ, които само оскъпяват енергията.Техническите и технологичните решения за изграждане или обновяване на жилището на нулево-енергийно равнище са известни и многократно доказани на практика. Хилядите построени и обновени сгради на нулево-енергийно ниво в света (ние все още нямаме такива!) са неоспоримо доказателство за реалните възможности на реализацията му.Проблемът, ще кажат "доброжелателите", ще бъде в осигуряване на необходимите финансови средства за целта. А реално този проблем е най-лесно решим. Тези средства могат да се осигурят, ако всеки има възможност да получи нисколихвен целеви кредит и субсидия (държавата като участник в процеса следва да поеме лихвите като субсидия), за да построи или обнови жилището си на нулево-енергийно ниво.

Този кредит следва да бъде равен или по-малък от енергийните разходи на всеки потребител за даден период. Изплащането на кредита може да става с вноски, равни или по-малки от средствата, които той така или иначе би плащал като ежемесечни енергийни разходи. Това означава, че потребителят няма да бъде финансово натоварен по време на изплащането на кредита, но след погасяването нетният (чистият) му доход ще се увеличи със сегашния дял на енергийните разходи. С други думи, той реално ще забогатее (богатството се измерва не с количеството пари, което всеки получава, а с количеството на "свободните" пари, след като плати задълженията си). Това представлява най-сигурната и гарантирана инвестиция в интерес на собственика и държавата.Възвръщаемостта на държавния заем е гарантирана. Този заем може да се разглежда като алтернатива на очакваната инвестиция за изграждане на атомна централа в Белене. Това означава, че със саниране на сградите ще отпадне необходимостта от изграждане на нова АЕЦ. Разликата при това е, че няма да се изнасят, а ще се внасят капитали. Заемът е с нулев риск, за разлика от изграждането на нова АЕЦ. А най-важното е, че с всеки вложен лев в тази насока ще се подобрява благосъстоянието на гражданина и държавата в дългосрочен план.

Ползите за отделния гражданин:

 •  увеличава се нетният му доход, т.е. той става реално по-богат и независим от цените на енергоносителите на световните пазари;
 •  повишава се топлинният комфорт и здравословният микроклимат на съвременно равнище, и то в настоящето, а не в далечното бъдеще;
 •  ще има чист и богат на кислород въздух, с което се намалява и възможността  за заразяване от вируси. Това е особено важно за ясли, детски градини, училища, ресторанти и др. обществени заведения;
 •  повишава се стойността на сградата и се удължава срокът на експлоатацията й.

Това са, както казва народът, "спестени бели пари за черни дни", но с лихви и дивиденти, несравнимо по-големи от тези в банката.

Ползите за държавата:

 •  намалява се замърсеността на въздуха, околната среда и концентрацията на въглероден двуокис;
 •  намалява се необходимостта от инвестиции за нови енергийни мощности;
 •  подобрява се благосъстоянието, жизненият и здравословен статус на населението.

С изложения пример онагледих една от възможностите за оползотворяване на очакваните средства по линия на Зелената сделка в пряка полза за отделния човек и природата. Това трябва да бъде приоритетна задача и стратегическа цел на всяко правителство.Естествено, реализацията на това предложение изисква време. В национален мащаб са необходими няколко десетилетия. Но става въпрос за десетки милиарди левове, които можем да спестим и реално да подобрим качеството на живота си. Тази инвестиция е неизбежно да направим все някога като най-ефективната част от мерките за овладяване на климатичните промени, от една страна, а от друга, като естествена еволюция за осъвременяване на сградите и издигането им на по-високо ниво, съответствуващо на технологичния напредък. Колкото по-рано започнем да инвестираме в това, толкова по-добре.Особеното на това предложение е, че то може да се осъществи само ако човек участва в реализацията му лично или в колектив, според това дали живее във фамилна къща или жилищен блок. С други думи, то превръща личния интерес в обществен, за разлика от досегашната правителствена практика, когато чрез общонационалните интереси се облагодетелствуват само отделни предприемачи.И другата особеност е, че разполагаме с парите за реализация на предложението, или, по-точно казано, ще ги похарчим за климатизация на жилището през следващите години. От нас зависи да не допуснем тези пари да отидат на вятъра, а да ги вложим в обновяване на нашето "мини предприятие - частен дом". Да повишим стойността му, за да стане то по-надеждно, по-ефективно и независимо от външни фактори. Природата ни е дала толкова много и само от нас зависи да се възползваме от тази възможност като проявим далновидност, рационалност и управленска инициатива за по-добър живот.   

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички