Четвъртък,

Голяна промяна в ТЕЦ Марица 3

От: Стандарт -
1081
Голяна промяна в ТЕЦ Марица 3
A
A
A

Г-н Юлиян Семерджиев, колко време бе спряна ТЕЦ Марица 3 в Димитровград и какво правихте през това време? Бяха ли заетите в отпусл?

            ТЕЦ Марица 3 бе временно преустанови дейността си през последното тримесечие на 2022 година.

Ръководството на Централата използва това време за осъществяване на мащабни ремонтни дейности, в които бяха заети трудещите се в дружеството.

            Какъв ще бъде ефектът от извършените дейности?

            С изпълнените дейности от една страна разчитаме, че ще постигнем значително по-надеждна и ефективна работа, както на производствените, така и на очистващите съоръжения. От друга страна се изпълняват изцяло определените технически мероприятия съгласно издаденото Комплексно разрешително.

            Като юрист искам да подчертая, че извършените технически мерки бяха приети без възражения от контролния орган РИОСВ Хасково.

            Работи ли дружеството по проекти за диверсификация на горивния микс? Все пак навсякъде се коментира, че макар и удължен, срокът за отказване от въглищата не е отпаднал.

            Разбира се, работим с ясното съзнание, че са необходими инвестиции, с които постепенно да заменим въглищата с по-екологични горива.

В момента ръководството на Централата работи активно по реализацията на проект за изграждане на модерна инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от биогаз, който е напълно екологично гориво.

            На какъв етап е проектът за внедряване на биогаз в горивния микс?

            Към момента инициативата на Централата за изграждане на изцяло нова и модерна инсталация, използваща биогаз, е на етап съгласуване и проектиране.

            Какъв е принципът, на който разчитате за реализацията на тази инвестиция?

            Както споменах, целта на реализацията на проекта за производство на зелена енергия от биогаз е да се осигури по-чисто производство на енергия. Това е възможно чрез ефективното използване на биомасата, която трайно ще замени използваните до момента въглища като основно гориво.

            Ще ни припомните ли какво представлява биомасата?

            Както е известно, биомаса са всички растителни остатъци от селското стопанство, които често са непотребни за селското стопанство. Биомаса са сламата, която остава след посевите на пшеницата, стеблата на слънчогледа, както и семките му и много други растителни остатъци. Най-важното предимство на биомасата е, че е напълно зелен източник на енергия, при който не се отделят въглеродни емисии.

            Имате ли право да изгаряте биомаса? Каква всъщност е разликата между биомаса и биогаз?

            ТЕЦ Марица 3 има предвидена възможност в Комплексното си разрешително да използва биомаса. Да влагаме биогаз е следващата логична стъпка.

            Причината е, че над определен капацитет е препоръчително биомасата да се преобразува в биогаз, за да е по-ефективно и още по-чисто производството на енергия.

            Използването на биомаса в големи количества допринася ли за решаване на проблеми в други отрасли или е полезна само в енергетиката?

            Широкото използване на биомасата като гориво за производство на енергия с цел да не гние по полетата води до драстично намаляване на емисиите на метан от селскостопанските дейности. Това е сериозен проблем, особено при загниване на остатъци от биомаса в по-влажни зони, където отделяният метан е в огромни количества. Струва ми се, че на „зелените активисти“ в България не им е изгодно да говорят за този наболял проблеми и не го коментират по никакъв начин, но правят сензации от нормалната производствена дейност на някои дружества.

Експерти ми обясниха, че емисиите метан са много по-вредни, дори от въглеродните емисии. Метанът има 80 пъти повече принос за глобалното затопляне в сравнение с въглеродния диоксид. Поради този факт и Европейската комисия насърчава производството на биогаз от селскостопански продукти. Това е и причината биомасата да бъде решение за едновременна трансформация, както на енергийния сектор, така и на селското стопанство.

            Позитивното при производството на биогаз е че при утилизацията му се прекъсва процесът на отделяне на метан, а и не се отделят въглеродни емисии.

            Реализацията на въпросния проект ще има ли социален ефект за местното население? Все пак във Вашия град безработицата е огромен проблем.

            Да, реализацията на подобен мащабен проект непременно ще предизвика нужда от наемане на допълнителна работна ръка.

            В момент, когато икономическата и военна криза вилнеят, са важни, както всеки мегават произведена електрическа енергия, така и да се запази всяко работно място.

            Първоначално ще бъдат разкрити около 150 нови работни места, като тенденцията е впоследствие да бъдат увеличени до около 200, което би било почти двойно увеличение на ангажирания персонал в дружеството. С реализирането на инвестицията общият пряко зает в производството на енергия персонал ще бъде около 500 души, което е сериозна цифра за нашия град.

            Можете ли да осигурите на персонала конкурентни заплати, за да ги привлечете на работа в дружеството?

            Към момента заетите в Централата служители и работници получават едни от най-високите заплати в региона. Средната заплата в дружеството е над 2 000 лева, докато средната заплата в Хасковско според НСИ е около 1200-1300 лева. Предвижда се заплатите на целия персонал да бъде увеличен поне с 10%, за да се отговори на огромната инфлация и защото мислим за хората.

            В заключение, бих казал, че с реализацията на този мащабен за нашия регион проект ТЕЦ Марица 3 ще затвърди мястото си сред най-големите работодатели в Хасковска област.

            Как ще завършите разговора?

            Реализацията на плановете на българските централи за създаване на по-чисто производство на енергия са изключително важни, защото те означават съхранение и увеличаване на работните места и гарантират по-чиста околна среда.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com