Четвъртък,

Какъв е новият данък, който готвят за бизнеса

От: Стандарт -
3370
Какъв е новият данък, който готвят за бизнеса
A
A
A

Състоянието на държавата е стабилно, но ако разходната част продължава със същия темп, това би било заплаха за влизането на България в еврозоната, изпадането в прекомерен бюджетен дефицит, влошаване на кредитния рейтинг и повишаване на цената на дълговото финансиране. И не на последно място - социалните плащания биха могли да бъдат затруднени.  Това е по-мекият вариант на изказването от миналата седмица на служебния министър на финансите Росица Велкова, пише "Марица".

Заради всички тези рискове ведомството е замислило да наложи данък свръхпечалба, който ще засегне голяма част от фирмите. Министерството на финансите публикува промени в данъчното законодателство, които ще съпроводят Закона за държавния бюджет за 2023 г.  В документите новият налог се нарича „солидарна вноска за свръхпечалбите". Мярката ще е временна и еднократна. От нея ще бъдат освободени единствено енергийните компании, защото те вече плащат такава вноска, само че според европейски регламент - определена като "солидарна вноска съгласно Глава III от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 година относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията".

Защо се налага нов данък

Министерството на финансите описва мотивите си за новото еднократно облагане на фирмите. В обосновката се посочва, че въвеждането на солидарна вноска е подходящо и пропорционално средство за справяне със свръхпечалбите, възникнали в резултат на външни и вътрешни политически и икономически фактори (като пандемията от COVID-19, енергийната криза, военните действия в Украйна, предоставената финансова подкрепа от държавата и други). Тези печалби надхвърлят нормалната печалба, която дружествата биха получили или биха могли да очакват да получат при обичайни обстоятелства, ако не бяха настъпили тези фактори, аргументират се от МФ.

Мярката представлява преразпределение в обществен интерес на реализираните свръхпечалби в резултат на неочаквани пазарни изменения и стремителното нарастване на цените на всички стоки и услуги, въпреки прилаганите мерки от страна на държавата за подпомагане и компенсиране на бизнеса. 

10,3 млрд. лв. раздадени компенсации на бизнеса

Като коз финансовото министерство отчита, че за периода 2020 ​- 2022 г. държавата е предоставила помощи и компенсации на бизнеса, свързани с пандемията от COVID-19, енергийната криза и военните действия в Украйна общо в размер на 10.3 млрд. лева. Те са разпределени така: за 2020 г. ​- 2.1 млрд. лв., за 2021 г. - 2.3 млрд. лв., а за 2022 г. ​- 5.9 млрд. лв.

Едновременно с това, с цел подкрепа на бизнеса и намаляване или запазване на цените на определени стоки и услуги, бяха въведени намалени ДДС ставки, както и освобождавания от облагане с акциз. Бюджетният ефект от въведените намалени данъчни ставки и освобождавания от облагане с акциз за периода 2020 ​- 2022 г. е загуба общо в размер на 908.7 млн. лв., както следва: ​за 2020 г. ​- 94.7 млн. лв., ​за 2021 г. ​- 283.5 млн. лв., ​за 2022 г. - 530.5 млн. лв.

Общо за периода 2020-2022 г. са предоставени 11,2 млрд. лева под формата на помощи, компенсации и намалени данъчни ставки, отчитат от ведомството. И след като държавата сложи на кантар помощта си и финансовите резултати на фирмите, стана ясно, че бизнесът цъфти, въпреки многото предизвикателства. Декларираните данъчни печалби от дружествата и облагаеми доходи от стопанска дейност като едноличен търговец значително нарастват за 2021 и 2022 година, като печалбите и доходите за 2022 г. бележат ръст от около 100% в сравнение с печалбите за 2018 г. и 2019 г. (виж таблицата).Защо и как държавата ще дялка бизнеса с данък свръхпечалба

По данни на НСИ пък, разпределените печалби под формата на дивиденти са: 21.5 млрд. лв. за 2020 г. и 22.4 млрд. лв. за 2021 г.

Парите се трупат в банките 

Друга справка пък доказва, че печалбите на фирми и еднолични търговци се трупат в банки. Депозитите на нефинансовите предприятия се увеличават от 29.3 млрд. лв. през 2020 г. на 40.2 млрд. лв. през 2022 г., което е увеличение с 10.9 млрд. лв. (виж таблицата).  

Увеличение се наблюдава също и на наличностите по депозитите на домакинствата с 11 млрд. лв. за 2022 г. в сравнение с 2020 г. Тук обаче има и още една показателна тенденция - общият брой на депозитите на домакинствата намалява с 470 199 през 2022 г. в сравнение с 2020 г.

Анализът показва, че финансовата подкрепа от страна на държавата заради здравната и енергийната криза и военните действия в Украйна не само че е запазила съществуващия бизнес, но е осигурила условия за неговото развитие и за генериране на печалби, обобщават от Министерството на финансите. 

Защо и как държавата ще дялка бизнеса с данък свръхпечалба

Как ще се начислява новият данък

Предлага се солидарната вноска да бъде в размер на 33 на сто от основата и периодът за облагане да бъде от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. Тоест тя няма да бъде годишна. 

За основа за определяне на солидарната вноска ще се взима разликата между данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличена с 20 на сто. 

Предлага се и въвеждане на механизъм за авансово внасяне на солидарна вноска, като се предвижда определяне и внасяне на месечни авансови вноски от задължените лица за месеците от юли до декември 2023 г. включително. Идеята е месечната авансова вноска да се определя, като се използва за база данъчната печалба за 2022 г. и средната стойност, увеличена с 20 на сто, на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 година.

Месечните авансови вноски се предвижда да се декларират еднократно в срок до 15 юли 2023 г., като подаването на декларацията се извършва само по електронен път. Внасянето на авансовите вноски ще бъде в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят.

Целта на данъчните промени е в бъдещото Народно събрание да бъде внесен проектобюджет с дефицит от 3%. Не е ясно обаче дали реформите и проектобюджетът ще бъдат одобрени от депутатите с оглед на предстоящите местни избори и угрозата партиите да загубят гласове. Проектобюджетът ще бъде представен за обществено обсъждане веднага след изборите, за да мине съгласуване и да бъде внесен до края на април в НС. 

Евтините пари свършиха. Дойде време да платим сметката 

Любомир Дацов пред Стандарт: Всичко е в ръцете на новия парламент 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com