Понеделник,

БНБ ще издава лицензи само по инструкция на ЕЦБ

От: Георги Георгиев -
2616
БНБ ще издава лицензи  само по инструкция на ЕЦБ
A
A
A

 

 

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за спазване, считано  от 8 април 2022 г., на „Насоки относно обща методика за оценка за издаване на лиценз за кредитна институция“.

Те са съгласно член 8, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/12), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница, съобщиха от Централната банка вчера вечерта.

Решението е взето на основание чл. 16, т. 20 от Закона за БНБ и чл. 79а, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.

Насоките предлагат обща методика за оценка за издаване на лицензи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС . Целта им е да насърчат сближаването на надзорните практики в целия Европейски съюз. Насоките се прилагат за кредитни институции-заявители по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, изменен с Регламент 2019/2033/ЕС относно инвестиционните посредници.

След установяването на механизма на тясно сътрудничество от 1 октомври 2020 г. БНБ може да приеме национално решение за издаване лиценз единствено въз основа на инструкция на ЕЦБ. Спазването на посочените насоки от страна на БНБ е необходимо в процеса на оценка и взаимодействие между БНБ и ЕЦБ с оглед следване на единен подход в лицензионната процедура.

БНБ ще уведоми Европейския банков орган за решението си да спазва  посочените  насоки. След установяването на механизма на тясно сътрудничество от 1 октомври 2020 г. БНБ може да приеме национално решение за издаване лиценз единствено въз основа само на инструкция на ЕЦБ.


Всички новини от категория Финанси.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com