Четвъртък,

Голямото изчезване! Губим по един град на година

От: СТАНДАРТ -
1173
Голямото изчезване! Губим по един град на година
A
A
A

Темповете, с които България се топи, са повече от страшни. Губим по един град всяка година. Причината е в демографската катастрофа. Раждаемостта е изключително ниска на фона на високата смъртност, сочат данни на Националния статистически институт, цитирани и обобщени от "Труд". В резултат пенсионерите вече са над два пъти повече от децата.

През 2022 г. населението на България намалява до 6,447 млн. души. Намаляваме с 34 774 души, или приблизително колкото е населението на град като Монтана.

Мъжете в България са малко над 3 млн. (48,1% от населението), а жените са 3,348 млн. Във всички области има спад на населението, с изключение на София и Кърджали. В столицата населението нараства с 5796 души и достига 1,28 милиона.

В края на 2022 г. хората в страната над 65 години са 1,515 млн., или 23,5% от населението. Делът на жените на възраст над 65 години е 27,4%, а на мъжете - 19,3%. Тази голяма разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях, посочват от НСИ. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават делът на жените от общото население на страната. При жените най-голям е делът на тези на възраст от 65 до 69 години.

По региони хората над 65 години имат най-висок дял в областите Видин (31,1%), Габрово (30%) и Кюстендил (28%), а най-малък в София (столица) - 19,2%, Варна - 21,4%, и Благоевград - 21,6%.

Тенденцията за застаряване на населението е характерна за целия Европейски съюз. Но у нас делът на хората над 65 години е по-голям от средното за Общността ниво. За страните от ЕС делът на населението над 65 години е 21,1%. Най-висок е този дял в Италия (23,8%) и Португалия (23,7%). В 16 страни, включително и България, делът на населението над 65 годишна възраст е над 20%.

Децата до 15 години в страната са 913 419, или 14,2% от населението. А броят на пенсионерите е над два пъти по-голям - малко над 2 млн. души. Делът на децата до 15 години е най-голям в областите Сливен - 18,9% от населението на областта, Ямбол - 15,2%, и Бургас - 15,1%. Децата в България са по-малко спрямо повечето страни от ЕС. Делът на най-младото население в ЕС е 15%, като най-малък е този дял в Италия - 12,7%, Португалия - 12,8% и Малта - 13,4%, а е най-голям в Ирландия - 19,7%, Швеция - 17,6% и Франция - 17,5%.

Застаряването на населението в България през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г. нараства до 45,2 години в края на 2022 г. Средната възраст на населението в градовете е 44,3 години, а в селата - 47,5 години.

Липсата на млади хора, които да заместят тези, които излизат в пенсия, променя пазара на труда. Населението в трудоспособна възраст (които не са достигнали години за пенсиониране) е 3,775 млн. души, или 58,5% от населението на страната. Над трудоспособна възраст са 1,695 млн. души, или 26,3%, а под трудоспособна възраст са 978 хил. души, или 15,2% от населението на страната.

Към края на миналата година на всеки 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, има само 66 млади, които тепърва започват трудовата си кариера. За сравнение, през 2001 г. 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com