Строителят на модерната политическа наука празнува юбилей

Президентът и собственик на ВУСИ вече 20 години е успешен лидер в българското висше образование

Строителят на модерната политическа наука празнува юбилей | StandartNews.com

Какво е да си бележит учен, да милееш за държавността и в същото време да изградиш успешен частно висше учебно заведение в България, което да издържи на предизвикателствата на прехода вече 20 години? Един от малкото хора, които знаят отговора е професор Георги Манолов - създател и президент на Висшето училище по сигурност и икономика, който днес навършва 65 години.   

Блестящ академичен ум. Будител. Представител на креативната интелигенция. Човек на действието и дълга. Така го приемат поколения преподаватели и студенти, за които висшето учебно заведение е ракета- носител за усъвършенстване на знанието и духовен пристан за полет на мисълта.   

Жаждата за познание следва професор Манолов през целия му професионален път – от завършване на висшето образование в ПУ „Паисий Хилендарски“, през Факултета за обществени науки в Московския хуманитарен университет. Доктор е както по политология в СУ „Климент Охридски“, така и по политически науки в УНСС.

Изминава последователно цялата академична кариера - асистент в ПУ „Паисий Хилендарски“, доктор и доцент в Център за обучение ‒ Пловдив, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ ‒ Благоевград.

От основаването е президент на Висшето училище по сигурност и икономика ‒ Пловдив и негов основател. В същото време е щатен преподавател е в Университета за национално и световно стопанство.

Огромният му опит като лектор го отвежда в редица университета в чужбина - във Висшето училище по мениджмънт на информационните системи (ISMA) – Рига, Латвия, и във Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“ в Ниш към Университета „Унион – Никола Тесла“, Белград, Сърбия.

Международно признание получава като почетен професор на Академичния съвет на Оксфорд (Англия).

Заместник-председател е на Асоциацията на частните висши училища в България, членува в различни научни, консултативни и експертни съвети. 

Получава заслужени награди както от висши училища у нас, така и в чужбина. Автор е на 22 солидни научни монографии, 19 обемни студии, 76 статии, написал е и е издал 12 учебника за студентите. Негови изследвания са публикувани в 15 държави.

Като представител на съвременната ни научна общност той продължава да оставя ярка следа в развитието на най-големия дефицит на обществото - националния духовен живот.

Нещо повече - с изключителните си академични постижения той създаде наратива за възможностите на българската политика, за ефективността на властта и ключът към възходящото изграждане на държавността. Така той вече зае достойно място в челната редица на творците съзидатели и водещи представители на модерната политическа наука в България от края на ХХ и първата четвърт на ХХI в.

Направи го не в полето на идеологията, а поставяйки го на научната основа и реализирайки го с успешния бизнес модел на  висшето учебно заведение на основата на изследователския процес и иновациите. Доказателство за това са над 10-те хиляди студенти, завършили ВУСИ, което уверено върви по пътя на израстването в първия частен университет в Пловдив.  

Научната и мениджърска му съдба е светъл пример как с упорство и достойнство един амбициозен млад учен може да постигне мечтите си - да модернизира, да обогатява, да бъде лидер в своята област. А когато изкачи върха - да види, че там не е сам. Защото, както навсякъде по света,  зад всеки успял мъж, стои една жена!             

Румен Радев го удостои с Почетния знак на президента

Държавният глава Румен Радев връчи на проф. Георги Манолов почетния знак на президента на тържественото събрание по повод 20-ата годишнина на Висшето училище по сигурност и икономика и дипломирането на випуск 2023.

„За мен е привилегия да бъда част от тази тържествена церемония“- каза държавният глава. „Истинско удоволствие е да бъда във висше учебно заведение с кратка, но изключително динамична история, с активна научна и приложна дейност, с високи амбиции и най-важното с талантливи преподаватели и студенти. Макар и създадено преди 20 години Вашето висше училище се утвърди като важно образователно средище със значение не само за региона на Пловдив и за страната, но е и с високо международно признание“ – отбеляза президентът Радев. Той благодари на ръководството и преподавателите на вуза, че създават увереност в младите хора от страната и чужбина да търсят именно тук адекватни знания и сигурна перспектива.

„Бъдете убеден, г-н Президент, че това отличие е още по-голям стимул за дейността на Висшето училище по сигурност и икономика“ – изрази от своя страна благодарността си проф. д.п.н. Манолов.

Почетно звание „Доктор хонорис кауза“ в Словакия

Президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов и председателят на Настоятелството Олга Манолова бяха удостоени с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Университета по мениджмънт на сигурността в словашкия град Кошице (University of Security Management). Отличието им бе връчено от ректора доц. д-р инж. Петър Лошонци по време на тържествения коктейл и празнична програма по случай 20-годишния юбилей на висшето училище в хотел „Рамада Тримонциум“.

„От няколко години осъществяваме изключително благотворно сътрудничество с ВУСИ“- отбеляза доц. д-р инж. Петър Лошонци и сподели, че „академичното ръководство в лицето на президента проф. д.п.н. Манолов изключително много допринасят за нашето развитие, както по линия на успешното реализиране на акретитационната ни процедура, така и по отношение на международните ни контакти. Затова по предложение на ръководството на нашия университет, с решение на Академичния ни съвет в съответствие със закона за висшето образование на Словакия, ние удостояваме проф. д.п.н. Манолов и г-жа Манолова с почетното звание „Доктор хонорис кауза“.

„В закона за висшето образование на Словашката република ясно е записано, че с това високо държавно отличие в сферата на образованието, се удостояват само личности, които имат изключително значим принос за просперитета на съответното висше училище“ – посочи по време на награждаването зам.-ректорът по международните отношения и член на Академичния съвет на USM проф. д-р Игор Бритченко.

„Доктор хонорис кауза“ може да се присъжда само от висшите училища, които имат законово разрешение за това. Поздравление за проф. Манолов и г-жа Манолова, те са първите български представители, удостоени с това звание от университета ни“ – коментира проф. д-р Бритченко.

Проф. д-р Денис Дякон, ректор на Университета за приложни науки (ISMA) в Рига, Латвия

От името на Университета за приложни науки (ISMA) отправяме най-сърдечни поздравления по случай 20-годишнината Висшето училище по сигурност и икономика и 65 – годишния юбилей на проф. д.п.н. Георги Манолов .

Този забележителен етап е доказателство за Вашия непоколебим ангажимент към високите постижения в образованието и за Вашата отдаденост да оформяте бъдещето на безброй хора. През последните две десетилетия Вашият университет служи като фар на знанието, насърчавайки академичното израстване, иновациите в научните изследвания и ангажираността на обществото. Приносът Ви към обществото чрез образованието не е нищо друго освен забележителен.

Докато празнувате това значимо постижение, ние се присъединяваме към Вас, за да признаем безбройните постижения и успехи, на които е била свидетел Вашата институция. Нека следващите години бъдат изпълнени с още по-големи постижения и продължаващ растеж в стремежа Ви към високи постижения в областта на висшето образование. Поздравяваме Ви с достигането на този невероятен крайъгълен камък и очакваме с нетърпение да станем свидетели на по-нататъшния успех и въздействие на Вашата уважавана институция.

Международният славянски университет в Северна Македония: Благодарим на ВУСИ за парньорството

“Изказваме своята благодарност на Висшето училище по сигурност и икономика, и по-специално на неговия президент проф. д.п.н. Георги Манолов, че бяхме поканени за съорганизатор като част от неговите партньорски университети за организацията на международната научна конференция на тема „Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи“, която се проведе в навечерието на юбилейната година“ - казват президента проф. Йордан Гьорчев и проф. д-р Иван Ефремовски – декан на Факултета по юридически науки, на Международния славянски университет „Г. Р. Державин“ в Свети Николе, Северна Македония.

Те споделят, че научните форуми на ВУСИ са актуални и съобразени с предизвикателствата, които носи съвременността. Двете авторитетни образователни структури осъществяват съвместната разработка на научноизследователски проекти, както в сферата на образованието,  така и в други сектори на обществения живот.  Изключително ползотворен е и обменът между тях при подготовка на докторанти и млади учени.

Акад. проф. д.с.н. Димитър Димитров – Доктор хонорис кауза  и ректор на ВУСИ (2010-2016):

Връзката ми с ВУСИ започна през 2010 година, когато аз, като директор на Института по социология при БАН с изтекъл мандат, трябваше да помисля какво да правя – дали да се върна в Катедрата по публична администрация на Софийския университет, където бях една година шеф на катедрата и участвах в конкурса за директор на Института по социология, или да избира нещо друго. Тогава имах среща с проф. Манолов, който заедно с проф. Тончо Трендафилов бяха собственици на висшето училище. Те ми предложиха да стана ректор. Честно казано, това не ме учуди, защото познавах работата на колежа, върху чиято основа се изгради ВУСИ.

Когато се съгласих, се оказа, че трябва да работим за следващия етап – прерастването на колежа във висше училище. Това е доста сложна процедура. В страната имаше около 4 – 5 такива частни колежа. Някои успяха, някои – не. Ние успяхме.

Убеден съм, че може един ден да се мисли ВУСИ да се превърне в университет и съм убеден, че ръководството ще се опита да го направи. Пожелавам им успех!

Проф. д.ист.н. Трендафил Митев:

В началото на новото столетие, някъде 2003 година, съдбата ме отведе в УНСС в София, където имах редкия шанс да бъда колега и съратник на акад. Димитър Димитров и тогава доц. Георги Манолов. В хода на нашите безкрайни срещи и разговори, ставаше дума за това, че в Пловдив започва нещо уникално. Дотогава за творчество в науката се смяташе, че е това, което си създал като книжно тяло, чудесна статия, една монография, която разкрива нова страница в развитието на научното дело, но да тръгнеш да правиш нова институция, която да създава наука – това беше наистина качествено нова крачка в цялостното ни развитие. И когато в 2015 година идеята се осъществи, предварително създаденият колеж беше трансформиран, беше усъвършенстван и възникна Висшето училище по сигурност и икономика.

През 2015 година аз започнах работа във ВУСИ. В това училище ме впечатлява прекрасната материална база. На второ място е високото равнище на студентската маса. Приятно впечатление прави и ведрото отношение между преподавателския състав и в различните административни служби. Пожелава им действително да се осъществи тяхната поредна мечта – висшето училище да прерасне в един университет, защото го заслужават и техните качествени кадри са национално богатство, защото успяват да се реализират пълноценно.

Проф. д-р Йордан Бакалов – ректор на ВУСИ:

Ректор съм на ВУСИ от 2 ноември 2020 година. С вуза съм свързан още от самото начало. Знаете, че има необходимост от решение на Народното събрание, за да се открие едно висше учебно заведение. Така че като депутат бях запознат с този процес. Години след това се оказа, че след излизане от политиката и активна преподавателска дейност в други вузове, станах ректор на ВУСИ.

Доволен съм от работата на висшето училище, защото при актуалната акредитация през 2023 година ние повишихме успешно оценката, дадена от Националната агенция за оценяване и акредитация. При нас преподавателите са и от практиката, и от науката. Това съчетание не е много често срещано в другите висши учебни заведения. Това е гаранция за много по-качественото обучение от наша страна. Доказва го и високият процент на реализация на нашите студенти.

Пожелавам на ВУСИ само напред и нагоре, защото ученето е за цял живот!

Доц. д-р Пламен Славов:

Преподавател съм във ВУСИ от самото начало на неговото създаване. Доцент съм от 2016 година. Част съм от преподавателския колектив и от академичната общност на висшето училище, която е изключително амбицирана да продължи да надгражда успехите, които постигна за 20 години с много труд, с много усилия, с много всеотдайност, не само от страна на академичното ръководство и на президента на висшето училище проф. д.п.н. Георги Манолов, но от всички преподаватели, които през тези години свързаха живота и академичната си кариера с висшето училище, както и администрацията, която също е изключително ефективна и работоспособна.

За 20 години имах възможност да работя с няколко поколения студенти от различни краища на страната, които се обучаваха в атрактивни специалности по съответните професионални направления. Смятам, че през следващите години и десетилетия ВУСИ има възможност да продължи да се развива като едно от водещите не само в Пловдив и в областта, а също на Балканите и в Европа.

Проф. д-р Валентина Алексиева:

Имам честта и привилегията да работя от самото основаване на висшето училище в далечната 2003 година, когато то беше известно като Колеж по икономика и администрация. Убедено мога да кажа, че съм свидетел на 20-годишния траен ръст на висшето училище. Свидетел съм на процеса – на посяване, растеж и процъфтяване на висшето училище, до този момент, в който то пусна дълбоки корени и остави трайна диря в икономическото знание и наука. Остави трайна диря в стопанската практика на Пловдив и региона, на България и Европа. Отговорното обучение на висококвалифицирани кадри, както и желанието да се надгражда постигнатия международен имидж на висшето училище чрез образователни и научноизследователски инициативи и постижения е знак не само за амбицията на ВУСИ да се утвърди, но и знак на желанието на висшето училище да допринесе за развитието на знанието чрез иновации в областта на сигурността, мениджмънта и икономиката и формирането на креативни лидери и експерти, адекватни на новите обществени реалности.

На академичното ръководство пожелавам: Да бъде все така мотивирано и успешно, да пали искрата и да посява семената на знанието в поколения студенти. Да продължава да разширява хоризонтите на ученето и професионалната реализация и да предлага устойчиви и конкурентноспособни бизнес решения занапред.

Проф. д-р Нели Бенчева:

През този 20-годишен период ВУСИ постигна значителни успехи в образователната, научноизследователската, организационно-управленската дейност, които в съвкупност имат свой принос в изграждане на неговия публичен имидж и авторитет, както на национално, така и на международно ниво.

Днес ВУСИ е утвърден лидер в образованието в България. Считам, че висшето училище уверено върви по пътя на възхода, благодарение и на ценностите, които изповядва, а именно свобода, творчество, академизъм. Постигнатите високи резултати са сигурен трамплин за трансформиране на ВУСИ в първия частен университет в Пловдив. Пожелавам успех по пътя на възхода и съм дълбоко уверена, че това ще се случи в близко бъдеще!

Доц. д-р Руси Янев:

От три години съм преподавател във ВУСИ по дисциплините „Противодействие на организираната престъпност“, „Противодействие на икономическата престъпност“ и „Противодействие на злоупотреби с еврофондове“. В периода на преподаване се чувствам добре и това чувство се обективира с прекрасните преподаватели, с които имам възможност да контактувам, да обменяме мнения, да търсим единни решения за усъвършенстване на учебния процес и на научноизследователската работа. Другата предпоставка са мотивираните студенти, които наистина се стремят да придобиват онези знания, умения и компетенции, необходими им за качествено изпълнение на трудови дейности.

Стефка Рашкова, възпитаник на ВУСИ:

Завърших с отличен успех 6.00 през 2013 година. ВУСИ, тогавашната КИА, честваше 10-годишен юбилей и за награда получих нов автомобил.

Благодарение на обучението си във ВУСИ в специалност „Счетоводство и контрол“ се реализирах и работя като счетоводител във фирма.

Честит 20-годишен юбилей на любимото ми висше училище! Пожелавам на ВУСИ да постига още много върхове и професионални цели!

Богдан Тошев – председател на Студентски съвет на ВУСИ (2012 - 2014):

Завърших ВУСИ през 2011 година със специалност „Мениджмънт на обществения ред“. В момента работя като генерален мениджър в IT фирма. Благодарен съм за знанията и уменията, които придобих по време на обучението си във висшето училище.

Пожелавам на ВУСИ да продължава да разширява страхотния преподавателски състав, от който аз имах честта да бъда обучен. Нека висшето училище да продължава да се развива и да работи със силно отличени професионалисти.

Атанас Пешев – собственик на „ДАИКС“ ООД:

С ръководството на ВУСИ се познаваме повече от 20 години. Работим съвместно и си партнираме. Наблюдавали сме развитието на ВУСИ още от самото начало и сме много впечатлени от начина, по който израства висшето училище.

ДАИКС подкрепя инициативите на ВУСИ. Много се радваме, че в Пловдив и в страната има училище с такива възможности. Ползваме техни студенти. Всички, които се минавали обучение при нас, са много мотивирани и добре подготвени. Преподавателите са отлични професионалисти и практици и са с голям житейски опит.

Пожелавам на ВУСИ да се развива, както досега и да представи България на световно ниво.

Славка Бозукова, издател на медия „Стандарт“

Честит рожден ден на Славка Бозукова!!

Познавам професор Манолов още от прохождането на ВУСИ и винаги ме е впечатлявал със своята целеустременост, всеотдайност и дълбочина. Смятам, че това са трите кита на успеха, на който днес се радва висшето училище.

Във времена, когато темповете на обезценяване на духовността надвишават тези – на растеж на икономиката, той е един от хората, които носят надеждата, че силата на науката, разума и интелигентността ще пребъдат.

На многая лета!

 

 

 

 

 

 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай