Нулев прием в 16 специалности

Трета стипендия за природни науки, религия и педагогика

Нулев прием в 16 специалности | StandartNews.com

Трета стипендия за младежи, които ще учат природни науки, религия и педагогика

Българските държавни университети ще имат правото да приемат 1700 бакалаври по-малко, отколкото през миналата година. Общият план-прием на първокурсниците ще бъде 36 984, съобщи просветният министър Красимир Вълчев. Той подчерта, че не очаква всички предложени места да се запълнят, точно както ставаше е в минали години.

Държавата обаче ще обяви нулев прием в 16 професионални направления в различни университети. Това е в унисон с постановление на кабинета от миналата година, съгласно което там, където няма интерес и се приемат под 15 студенти, приемът трябва да бъде преустановен.
Сред най-ощетените вузове е Шуменският университет, където ще се закрие приемът в четири направления – обществени комуникации и информационни науки, икономика, туризъм и национална сигурност. В Аграрния университет Пловдив се закрива икономиката, във Великотърновския – политическите науки и националната сигурност. Администрация и управление се закриват в Лесотехническия, Военния университет във Велико Търново и във Висшето училище по телекомуникации. Русенският университет няма да приема тази година студенти по национална сигурност. Специалността няма да се учи още в Шумен и Велико Търново.
Сред порязаните вузове е и Алма матер, който няма да обяви прием в специалност „Обществено здраве“.
Увеличава се приемът в медицина и фармация. Според министър Вълчев, кандидат-студентите не искат да учат в инженерни професионални направления, въпреки че обявената заплата и нейният прогнозен ръст в следващите години са сред най-високите. Първо проверявали дали се учи математика, и ако я няма в програмата, се записвали.

Държавата обмисля и обявяването на нещо като трета стипендия за млади хора, избиращи да учат химия, химични технологии, математика, физика, религия и педагогика на обучението по конкретен учебен предмет в горните класове. Младите хора ще имат право на две стипендии, които ще получават, а третата ще се състои в опрощаване на семестриалната им такса.

Министър Вълчев приведе пример с нежелаещите да учат за свещеници – миналата година едва 115 младежи са се записали за тази специалност при утвърден прием 240. Тази година план - приемът ще бъде 179 души.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай