Нов начин за прием в УНСС, конкурентни учебни програми и интерактивни ресурси

С визията за университет на бъдещето

Нов начин за прием в УНСС, конкурентни учебни програми и интерактивни ресурси | StandartNews.com

Основен приоритет на УНСС е да предоставя на своите студенти богато учебно съдържание, съобразено с най-добрите европейски и световни образователни стандарти, ценна експертиза и възможности за практика в големи национални и международни компании, банки и финансови институции.

С визията за университет на бъдещето и за да е в унисон с времето, обусловено от развитието на цифровата икономика и дигиталното общество, УНСС въвежда нови конкурентни учебни програми и интерактивни ресурси.

За поредна година Университетът за национално и световно стопанство беше удостоен с Академичен оскар за най-престижно висше училище в професионално направление “Икономика” според работодателите и преподавателите във висшите училища в България.

УНСС е ключов за икономиката на страната ни фактор. По данни на рейтинговата класация, която излезе скоро, в УНСС се обучават над 50 % от хората, които учат икономика.

Специалностите в УНСС са атрактивни и иновативни и по данни на НОИ гарантират 97,5% кариерна реализация. Студентите освен добро и качествено образование получават и директен контакт с хора от бизнеса и с най-големите работодатели.

УНСС вижда бъдещето стъпило на няколко стълба: като активна част в алианса на деветте най-престижни икономически университета в Европа - ЕNGAGE.EU, участие в европейски проекти, засилване на научните изследвания, интернационализация на обучението и за преподаватели, и за студенти, увеличаване на мобилностите и видимост пред света.

  • Съвместни международни програми

УНСС успешно се интегрира в Европейското образователно пространство. Университетът дава възможност на младите хора без да заминават в чужбина, да се обучават по световни стандарти и в първокласни европейски университети. Студентите на УНСС имат възможност да реализират мобилност по програма Еразъм+ и да станат част от елитната университетската мрежа ENGAGE.EU в партньорство с 8 водещи европейски университета в областта на икономиката и социалните науки. Младежите получават привилегията активно да участват в дейностите по проекта и да придобият умения и компетенции необходими за посрещане на съвременните обществени предизвикателства като дигитализацията и изкуствения интелект, промените в климатичните условия и нарастващите изисквания на бизнеса.

Модерно образование

  • УНСС е водещ университет в мно

жество проекти насочени към модернизацията на българското висше образование и изграждане на мрежи от висши училища, които имат възможност да споделят общи ресурси и да създават интердисциплинарни, хибридни програми между университети с различен профил, така че да се използват силните страни на всеки един от тях в това направление.

  • Кандидатстудентската кампания вече е открита

Кампанията е под мотото “Пътят на успеха минава през УНСС” и включва срещи, открити лекции и професионални консултации със средношколците в страната и техните родители. Университетът вече ще има и своя страница в социалната мрежа Тик-Ток.

За прием 2023/2024 г. кандидат-студентите в УНСС могат да избират сред 46 бакалавърски специалности и специалност “Право” за образователно-квалифика­ционна степен “магистър” след средно образование.

Университетът предлага седем бакалавърски програми с преподаване на английски език - Business Economics and Management, Business Informatics and Communications, Economics, Finance and Accounting - accredited by ACCA, ICAEW and CIMA, International Economic Relations, Marketing and Strategic Planning, Business economics, joint degree.

Търсени и ценени от бизнеса и кандидат-студентите са традиционните специалности в областта на финансите и счетоводството, маркетинга, туризма, сигурността и човешките ресурси, транспорта, международните отношения, правото.

В университета студентите учат директно от бизнеса, лектори в УНСС са най-изявените специалисти, които са на ключови позиции в бизнеса и държавното управление.За да отговори на предизвикателствата на времето университетът непрекъснато модернизира учебните програми и предлага

  • съвременни и иновативни специалности.

Споразумение за съвместно обучение на студенти по 5 търсени от бизнеса и кандидат-студентите съвместни учебни програми подписаха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и ректорът на Тракийския университет - Стара Загора проф. д-р Добри Ярков. Това са първите два университета в България, които подписват такова споразумение и министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов присъства лично на това “историческо събитие”, както го определи проф. Димитров.

Новооткритите съвместни програми са четири бакалавърски програми - “Киберсигурност и електронно управление”, “Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)”, “Педагогика на обучението по икономика и информатика” и “Бизнес управление с отраслова специализация”. Открива се и една магистърска по специалност “Администрация и управление на регионите”.  Учебните програми са съобразени с изискванията на бизнеса и са създадени с активното участие на хора от практиката от Министерство на електронното управление, НСОРБ, Българската асоциация по киберсигурност. Предстои да бъде открита и нова специалност “Приложна лингвистика”.

Кандидатстване в УНСС - как, кога и къде?

Приемът в университета ще  се извършва:

• с оценка от държавен зрелостен изпит (матура)

• кандидатстудентски изпит (тест) в електронен формат

• като победител от национални състезания или конкурси, които УНСС организира.

• предварителни изпити с формат на държавен зрелостен изпит(матура), провеждан съвместно с школите за подготовка на кандидат-студенти.

На 8 и 23 април ще се проведат предварителни изпити с формат на матура Резултатите от изпитите ще се зачитат за приемане в УНСС, а за тях могат да се записват и ученици, които не се обучават в подготвителна школа.

Подробна информация за специалностите, условията за кандидатстване, сроковете за прием на документи и явяване на предварителни и редовни изпити, кандидат-студентите могат да намерят на priem.unwe.bg, да се свържат за допълнителна информация на e-mail: [email protected] или тел: 02 8195 701/702/704

Подаването на документи за участие в класирането или за явяване на изпитите става по следните начини:

• електронно чрез сайта на университета на webpriem.unwe.bg

• на място в Центъра за прием на документи в УНСС;

• в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково;• в Регионалните бюра по градове на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация.

Освен онлайн подаване на документи, се създава единна информационна система. Всеки кандидат-студент, попълнил специално разработената анкета, ще има автоматичен достъп до системата и ще получава електронно напомняне за всички важни за кандидат-студентите срокове и дати.

Попълнете анкетата, за да получавате съобщения за всички важни дати, събития и срокове, свързани с кандидатстудентската кампания на УНСС.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай