Опасен заради COVID-19 газ трови София

Той се свързва със заболявания като астма, хронична белодробна недостатъчност и др.

Опасен заради COVID-19 газ трови София | StandartNews.com

Разпространен от екологично сдружение "За Земята" доклад показва, че замърсяването на въздуха с азотен диоксид (NO2) е проблем за София. Това рядко се споменава, особено на фона на този с фините прахови частици, заради които България дори е осъдена през 2017 г. за системно замърсяване, посочват от сдружението.

Основният извод от анализираните данни е, че София потенциално има проблем с концентрации на азотен диоксид над нормите, който поради специфичното разположение на официалните станции не се отчита като такъв. Специалистите припомнят, че замърсяването на въздуха е рисков фактор за развитие на дихателни проблеми, които и често са предпоставка за по-тежка симптоматика при заболяване от COVID-19.

Според публикуваните данни в две от общо 42 точки на измерване има превишаване на средногодишната норма, а в една концентрацията е малко под прага. Отделно в 12 от изследваните локации, за които няма данни от цяла година, има също стойности над средногодишната норма. В над 1/3 от точките на измерване те са близки до или над средногодишната норма за азотен диоксид. Анализираните данни са за периода 3 юни 2019 - 31 май 2020 година и са част от измервания, направени от доброволците на AIRBG в партньорство с немската организация "Дойче Умвелтхилф" (Deutsche Umwelthilfe /DUH). За отчитане на замърсяването са използвани дифузионни тръби. Автор на анализа е д-р Ангел Буров, преподавател в катедра "Градоустройство" в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Азотният диоксид е отровен газ с остра миризма, освен с белодробни проблеми, той се свързва със заболявания като астма, хронична белодробна недостатъчност, инсулт, коронарна болест на сърцето. Съществен въпрос от епидемиологична гледна точка е и каква част от хората в София са изложени на по-дълги или по-кратки периоди на замърсяване с NO2 над и близо до критичните норми, включително прагови концентрации и алармени стойности. А за да отговорим на него, според д-р Ангел Буров "ни трябват по-надежден транспортен модел и анализи на трафика, измервания по-близо до улицата, където се движат хората и в градските каньони между сградите. На база на тях може да се прави добро дисперсионно моделиране на замърсяването на въздуха с азотен диоксид, както и оценка на експозицията на гражданите и посетителите на София".

Замърсяването с азотен диоксид в градовете идва основно от транспорта. За това говори и фактът, че през месеците март и април 2020 г. чужди изследователи показаха спадане на стойностите. Причината е намаляването на трафика заради COVID-19.

От екип "Чист въздух" правят заключението, че ако не беше намалял трафикът вследствие на мерките срещу COVID-19 е много вероятно да имаме повече места с превишаване на средногодишните норми. Необходими са повече измервания за азотен диоксид и съобразяване с резултатите от тях при определяне на мерките на територията на града ни. В момента Столична община разработва поредната програма за въздуха, със стотина мерки, но замърсяването с азотен диоксид дори не е отчетено, смятат еколозите. Те се надяват това да бъде коригирано, когато документът бъде представен на софиянци за коментари до края на година.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай