Европа, Quo Vadis?

Европа, Quo Vadis?

(продължение от вчерашния брой) В "Общия европейски дом" още през миналата година бе предречено че 2015 г. ще е "Европейска година на развитието: Наш...