Боби Михайлов остава шеф на БФС

Апелативният съд в София отхвърли жалбата на Агенцията по вписванията

Боби Михайлов остава шеф на БФС | StandartNews.com

Апелативният съд в София отхвърли жалбата на Агенцията по вписванията срещу решението на Софийски градски съд да впише Борислав Михайлов като президент на Българския футболен съюз.

Според определение номер 492 от 5 август т.г. САС сочи липса на активна процесуална легитимация на Агенция по вписванията да обжалва постановеното от СГС решение и постановява, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

"Агенцията по вписванията е държавен орган на изпълнителната власт (чл. 3, ал. 1 ЗТТРРЮЛНЦ). Същата не е в гражданско-правен спор със заявителя, тъй като не разполага с противопоставими на заявителя накърними насрещни права и задължения, характерни за гражданското правоотношение. [Е] Предвид това агенцията, в качеството й на държавен орган, не участва в производството на акта й пред съда. Съдебното решение е задължително за [Агенцията по вписванията] - съдът дава задължителни указания на агенцията, които тя е длъжна да изпълни. Изпълнението, според също императивната норма на чл. 14, ал. 4 ЗТРРЮЛНЦ, следва да е незабавно", се казва в определението.

По този начин Софийският апелативен съд потвърждава решението на Софийския градски съд от 1 юни 2021 г. да впише Борислав Михайлов като президент на Българския футболен съюз.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай