Нелепо е да наказват за една акция на офшорка

Нелепо е да наказват за една акция на офшорка | StandartNews.com

100 лева глоба за всеки декар земя, притежавана от дружества, които имат сред акционерите си физически или юридически лица извън европейското икономическо пространство като офшорни компании и други. Този текст от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ беше гласуван от парламента през миналата седмица. Санкцията влиза в сила от 1 май. Ако нарушението продължава, след 3 месеца глобата се утроява. Поправката обаче се оспорва от компании, които участват в капиталовия пазар. Представители на БФБ, КРИБ, АИКБ, БАЛИП, БАДСИЦ, БСК и БАУД смятат, че публично дружество трябва да бъде санкционирано само ако е контролирано от лице, на което е забранено да притежава ниви. Ето аргументите на двете страни:

Нелепо е да наказват за една акция на офшорка

Владимир Малчев, управител и брокер
"Бул Тренд Брокеридж" ООД

Акции от търгуваните на борсата компании всеки ден напълно свободно и законно може да си купи всеки, включително и такива физически и юридически лица, които влизат в обхвата на въпросните текстове от ЗСПЗЗ. Защо ще се наказват самите компании с тези огромни санкции, след като те нямат никаква вина и никакво влияние по отношение на купувачите на техни акции? Законът не изглежда да прави разлика между компания, сред чиито десетки милиони акции има един акционер с една акция, който не отговаря на изискванията, и между компания, на която целият акционерен капитал е в ръцете на акционери, неотговарящи на изискванията. В такъв случай, ако една борсова компания, която притежава 220 хиляди декара земеделска земя, има дори и само една офшорка за акционер със само една акция, то би следвало тази компания да дължи първоначална санкция от 22 млн. лева, а след още три месеца, ако не е прогонила този условен свой акционер, а тя няма как да го направи дори и да иска, тя ще бъде санкционирана с още 66 млн. лева. Т.е. много бързо такава компания ще трябва да продаде притежаваните земеделски земи и на практика да пристъпи към ликвидацията си.

Акциите на въпросната компания - "Адванс Терафонд", която използвам в горния пример, са сред най-търгуваните на фондовата борса, включени са в основния борсов индекс SOFIX, имат отлична репутация сред местните и чуждестранни инвеститори. Един от големите акционери в "Адванс Терафонд" е Световната банка чрез Международната финансова корпорация и според гласуваните от родните депутати текстове това е неправомерно и заслужава огромна санкция. Други големи акционери в компанията са българските пенсионни фондове. Под ударите на закона биха могли да попаднат и много други публични дружества като "Албена", "Софарма", "Биовет" и други, които са лицето на българския капиталов пазар.

Скачат срещу санкциите заради лобистки интереси

Венцислав Каймаканов, депутат от ДПС, член на комисията по земеделие в парламента

Компаниите, които имат участие в Зоните с преференциална данъчна система, или както ги наричаме - Офшорни зони, имаха достатъчно време да направят пререгистрацията. Затова срокът 1 май, който аз предложих като краен и колегите в парламента приеха, е напълно приемлив. И повечето компании вече го направиха, защото предупредителният срок тече от 8-9 месеца. Сега се иска удължаване на този срок до месец октомври. Защо е необходимо, ако не става дума за лобистки интереси? Истината е, че става дума за 3-4 компании, които не са си направили пререгистрацията и сега заради тях се правят опити да се удължава срокът. Така не може. Не може цялата държава и парламентът да са си свършили работата, а тези няколко компании да не са. Аз знам кои са те, но не искайте от мен да ги назовавам. Но не става дума за малки фирми, а за големи компании, които имат и капацитета, и възможностите да се вместят в сроковете, определени от закона. Срокът 1 май не отговаря на техните интереси, защото след това започват да текат санкции. Ще има първа глоба, след това втора глоба, а досега законът беше удобен, защото нямаше санкции. Аз съм благодарен на колегите, че разбраха, че са необходими промените в закона и ги гласуваха.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай