Добре е осиновените деца да научат истината рано

Добре е осиновените деца да научат истината рано | StandartNews.com

Промени в Семейния кодекс предвиждат наред с отпадането на тайната на осиновяване да се вмени задължение и самите осиновители да информират детето за неговия произход.
Възможно ли е със закон да се наложи такова задължение и как ще повлияе на детската психика, попитахме Тодорка Георгиева, Българска асоциация на осиновените и осиновителите и психиатъра д-р Анета Аничкина.

Тодорка Георгиева, Българска асоциация на осиновените и осиновителите

Запознаването на детето с неговата история и произход в ранна възраст е от важно значение за изграждането му като личност и създаване на здрава връзка с родителите. Обличането на това в законов текст обаче няма да гарантира неговата ефективност, ако родителите не бъдат подкрепени и подпомогнати в този процес. Бихме желали законодателят и правителството да насочат повече усилия върху качеството на следосиновителния контрол, както и върху работата на отделите за закрила на детето при подпомагане на родителите в първите месеци и години при отглеждането му. Само качествена подкрепа ще помогне за преодоляване на специфичните трудности, свързани с осиновяването, включително и при разкриването на произхода на детето. Това трябва да стане по подходящ начин, съобразено с индивидуалните особености на детето. Защото разкриването на т.нар. тайна на осиновяването по неподходящ начин и в неподходящо време би могло да доведе до тежки сътресения и труднопреодолими травми.
В групите за взаимопомощ на Българската асоциация на осиновените и осиновителите съветваме родителите да не създават тайна на осиновяването и да разговорят с детето по подходящ за възрастта му начин. Ако в миналото това е било тема табу и е създавало сериозни проблеми, днес родителите все по-често са отварят към темата и запознават децата си с техния произход в ранна възраст, комуникират по между си и търсят подкрепа от специалисти.
Що се отнася до въвеждането максимална разлика от 50 г. във възрастта между родител и осиновено дете, смятаме, че това добре за детето, защото е предпоставка да му се осигури дълготрайна и активна грижа.
В общността на кандидат-осиновителите и родителите все още има притеснения как с промените в Семейния кодекс ще се гарантира ефективност на процеса на осиновяване със създаването на един национален орган, който ще замести работата на 28-те регионални съвета по осиновяване. Очакваме да видим подзаконовите актове, които ще регламентират работата на новия съвета по национално осиновяване.
Според нашата асоциация важна промяна в областта на осиновяването би било регламентирането на целеви отпуск за осиновяване, който да не е пряко свързан с възрастта на детето, а със специфичните му нужди по адаптацията в новата семейна среда и необходимостта от ежедневно интензивно участие на родителите в този изключително важен процес.

Зад всяка тайна се крие патология

д-р Анета Аничкина, психиатър

Мисля, че правилно да падне тайната на осиновяването. Трябва само да се определи точно на каква възраст детето да научи. Някои родители ще го кажат по-рано, а други по-късно. Но по принцип е добре детето да знае истината. Всяка тайна, прикривана добре или не, може да стане повод за различни проблеми. Това, което ставаше досега не беше правилно - да се крие. Има практически доказателства за негативните ефекти върху децата - драматично се приема от някои от тях и то не толкова факта, че са осиновени, а това, че не са знаели до този момент. Всяко дете реагира различно, но по принцип е по-добре детето да научи истината от родителите си, а не от чужди хора. Така няма да има тайна. То ще знае, че е родено от други родители, но са се появили хора, които са решили да се грижат за него и са започнали да го правят в качеството си на родители. Не смятам, че родителите трябва сами да преценят дали да кажат на детето си, че е осиновено. Защото зад всяка тайна се крие патология.

Записа Михаела Благоева

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай