Данъчни облекчения вместо детски помощи

Данъчни облекчения вместо детски помощи | StandartNews.com

В предложените промени няма грижа за работещите родители

Милена Златарова, член на УС на асоциация "Родители"

В обмисляните промени в системата на семейните помощи за деца отново не виждаме политика в подкрепа на родителите при отглеждането на техните деца. Имаме само някакви рестриктивни мерки, които в по-голямата си част са насочени към определен по-нисък социален слой от населението. На практика не виждаме как с тези промени ще се подпомогнат и поощрят семействата с отговорни работещи родители. Основният проблем е, че това е закон, който не залага на поощренията, а на санкциите. В него има някакви положителни насоки например във вдигането на необлагаемия минимум и обвързването му с минималната работна заплата, но преобладават рестрикциите. Проблемът е, че всяко отделно министерство действа без връзка с останалите. Например проблемът за здравното образование на ромското население, защото в орязването на надбавките, ако децата не се ваксинират и не ходят на лекар, очевидно става дума за това, е много по-широк и не може да се разреши само чрез такива рестрикции. Има необходимост от много сериозна програма за здравно образование на именно тези слоеве от населението ни и убеждаването им в това защо е необходимо да ваксинират децата си и да ги водят на прегледи. Не можем да очакваме, че ромското население

ще започне да го прави само за да вземе някакви си 35 лв.

Иначе мярката, отнасяща се до двойките без брак, е положителна дотолкова, че ще ги равнопоставени с двойките, които са сключили брак. Сега те са в по-неизгодно положение от семействата, които съжителстват без брак и се смята само доходът на майката. За да сме честни, тези суми или т.нар. детски надбавки продължават да са смешно малки. Що се отнася до това, което се планира за непълнолетните майки - техните родители да бъдат лишавани от детски, то влиза в съвсем явно противоречие с Конвенцията за правата на детето, която България е подписала. Тоест, когато едно непълнолетно дете стане майка, то не престава да бъде дете.

Може би има някакъв стремеж в посока парите да достигат до наистина нуждаещите се от тях и да се ограничат злоупотребите с помощите. Например с въвеждането на помощи в натура, когато социалните работници преценят, че ще са по-полезни за децата при съмнения за злоупотреби от страна на родителите. Но тук отново трябва да имаме предвид, че може да бъде допусната огромна грешка. Защото има много случаи, в които парите на ръка са наистина нужни. Например, ако семейството трябва да купи печка или пералня, няма как да се случи с помощ в натура. Става дума за закон, който е ориентиран изключително към социално подпомагане на хора, които живеят под прага на бедността, като считам, че като такъв той е крайно недостатъчен и залегналите в него суми са смешно малки. Не искам да се обвързвам с цифри, но ако тръгнем да сравняваме нашите детски надбавки с европейските,

в ЕС те започват от 100 евро нагоре

Просто в тези мерки не се вижда нищо, което да подпомага работещите и отговорни родители, които си плащат данъците и се стремят да образоват и отгледат добре децата си. Известно е, че повечето от семействата, в които и двамата родители работят, не влизат в графата на тези, които ще получат помощи. Ние от години настояваме за въвеждане на помощи под друга форма, не като пари на ръка, а като например данъчни облекчения, които са пряко обвързани с работата на родителите и приноса им в държавния бюджет. Настоявали сме и за процентно увеличение на обезщетението на работещата майка, когато тя е в отпуск за гледане на дете - да се увеличава с 25 на сто за всяко следващо дете, защото това е реална мярка за поощряване на раждаемостта сред допринасящите за държавата работещи хора. За съжаление няма чуваемост и дори намек за желание за някаква стратегия за излизането ни от демографската криза, която все повече се задълбочава. Това не се вижда и сега в проекта за промени в Закона за семейните помощи, а напротив. Имаме нов момент, който е поощряване на тридетния модел, въвежда се понятието "подпомагане с по-висок интензитет до трето дете". Това е чисто дискриминативен подход, защото е ясно, че четвъртото и петото дете в семейството нямат по-малко нужди от третото, така че тук има огромен дисбаланс. Тези мерки не ловят работещите родители, защото те дори и с 5 лева винаги излизат над необлагаемия минимум и за тях не се прави нищо. А България има нужда от именно такива семейства и те трябва да имат повече деца, но не виждаме държавническа мъдрост в това отношение. Ако всички тези мерки бъдат приети, основният ефект ще е спестени пари от детски надбавки. Не мога да твърдя, че това е единственият мотив, въпреки че той се набива на очи, вероятно е търсена и някаква ефикасност по отношение на превенцията на лоши практики, но се използва само санкцията, а тя не е възпитателно средство. Усилията, които трябва да се положат, са в много други посоки.

(Записа Михаела Благоева)

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай