Брюксел променя начина, по който работи

Брюксел променя начина, по който работи | StandartNews.com

Франс Тимерманс, първи вицепрезидент на ЕК, специално за "Стандарт"

Гражданите на Европа очакват ЕС да се промени. Те желаят той да се концентрира върху областите, в които може да окаже въздействие. И не желаят правила, които създават ненужна административна тежест, особено за малките предприятия, нито правила, които засягат ежедневието им по причини, които никой не може да обясни. И са прави. Ето защо преди една година заедно с колегите ми от ЕК стартирах нова програма за по-добро регулиране, която даде началото на всеобхватна реформа на начина, по който работим. ЕП и Съветът, в които са представени всички национални правителства, се присъединиха към програмата чрез важно ново споразумение, посветено на начините на съвместно съставяне на законодателството.

Конкретните промени вече са в ход. Комисията, която подготвя проектозаконите на ЕС, реши да ограничи броя на предлаганите нови инициативи. Не е нужно ЕС да бъде самоцелно активен във всяка област. Държавите членки често разполагат с по-подходящи ресурси за решаване на проблемите. Но съществуват и области, в които съвместните действия на ЕС могат да доведат до реални резултати. Съставихме мащабен План за инвестиции на стойност 315 млрд. евро с подкрепата на международните финансови институции, който ще допринесе за увеличаването на работните места и растежа в Европа. Отбелязваме напредък в управлението на миграцията и преодоляването на кризата с бежанците чрез общи действия в областта на управлението на границите и убежището. Изграждаме "енергиен съюз" и "единен цифров пазар", за да преодолеем заедно предизвикателствата, които ще предопределят бъдещето на нашата икономика и общество. Във всички тези области ЕС има за цел да осигури резултати за 500 милиона граждани. Нито една държава членка не може да постигне това самостоятелно. Ние прилагаме принципа "национално ниво - когато е възможно, европейско ниво - когато е необходимо".

Ние променяме не само това, което правим, но и начина, по който го правим. Понякога хората си мислят, че законите на ЕС се правят в херметична среда в Брюксел. Ние обаче предприехме мерки за консултиране и приобщаване по много по-обширен и прозрачен начин. Преди още да започнем, в момента, в който Комисията поставя предложение за обсъждане, и дори след като законите бъдат приети - ние винаги търсим мненията на заинтересованите страни. Това означава, че обратната връзка от обществеността може да даде информация за окончателното решение от ЕК и правителствата на държавите членки. Всички трябва не само да участват, но и да знаят кой оказва влияние върху политиката. Ето защо всички комисари публикуват на нашите уебсайтове подробности относно срещите си с лобистите. Сега искаме да отидем още по-далеч със създаването на задължителен регистър на всички, които се опитват да влияят върху процеса на вземане на решения в ЕС. Нужно е ЕП и Съветът да последват нашия пример.

Чрез тази отвореност ще бъдем в състояние да работим по правилен начин и да направим така, че нашите политики да носят реални ползи. Изборът ни остава политически, но се основава на прозрачен и обективен анализ на въздействието на алтернативните политически решения, като се разглеждат предимствата и недостатъците за околната среда, икономиката, особено за по-малките предприятия, и социалното ни благосъстояние. Като допълнителна предпазна мярка този анализ се проверява от независими експерти и тяхното становище също се оповестява публично.

Всеки политик обича да представя вълнуващи нови идеи, но е също толкова важно да поглеждаме назад, за да видим дали съществуващите правила функционират. В контекста на програмата REFIT се набелязва къде съществуващото законодателство може да бъде подобрено, актуализирано и опростено. Вече сме подбрали много области - от правилата за обществените поръчки, приложими за малките предприятия, до законодателството в областта на химикалите и здравословните и безопасни условия на труд. Обратната информация за това какво работи и какво не работи, трябва да дойде от хората, които си служат ежедневно с тези правила. Всеки може да изпрати своите идеи за нещата, които трябва да се променят, чрез нашия уебсайт, като наскоро създадохме и нова платформа от експерти, които представляват не само правителствата от ЕС, но и широк кръг от заинтересовани страни, и имат за задача да превръщат тези идеи в конкретни предложения. По всяко предложение ще предприемем действия или ще обясним ясно защо го приемаме.

Силно вярвам в ролята на регулирането за постигането на общите ни цели, но то следва да бъде на европейско равнище само когато е строго необходимо. Регулирането ни помага да опазим околната ни среда, да поддържаме нашите споделени и високи социални стандарти и да защитаваме европейските потребители, които все повече се възползват от единен онлайн пазар.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай