Петък,

“Бъдеще за децата“ и Община Казанлък стартират нов социален проект

От: Стандарт -
268
“Бъдеще за децата“ и Община Казанлък стартират нов социален проект
A
A
A

Сдружение "Бъдеще за децата" партнира на Община Казанлък в нов социален проект - „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

Община Казанлък успешно кандидатства и получи одобрение за реализиране на интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“.

Проектът има за цел работа за активно включване в икономическия и социален живот на уязвими групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, хора, населяващи територии, в т.ч. селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

В рамките на три години екипът на Сдружение „Бъдеще за децата“ успя да създаде и развие работеща иновативна социална услуга в подкрепа на деца и семейства от рискови групи. Нарекохме я Детска къща. Това се случи благодарение на проект „Шанс за всяко дете – адаптиране и прилагане на програмата Сигурен старт в България“ по програма „Силата на семейството и общността“, финансирана от Фондация „Лале“ и Фондация „ОУК“ /от 2019 го 2022г./ До настоящият момент Детската къща работи като допълнителна услуга в подкрепа на Центъра за обществена подкрепа, който организацията управлява, а проектът на сдружението към Фондация „Лале“ приключи съвсем наскоро – 31.03.2022г.

Благодарение на интегрирания проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“, освен устойчивост на този общностен център в село Горно Черковище ще бъдат създадени още три такива „Къщи на семейството“ - в гр. Казанлък, гр. Крън, и с. Ръжена, в които ще се осигури социална и здравна подкрепа на общностите, чрез посещение и работа на място със социален работник, психолог, педагог, специалист здравни грижи, социален сътрудник, ромски медиатор. За изпълняване на дейностите  ще бъдат разкрити  15 нови временни работни места за специалисти и помощен персонал. 

За да споделят своя опит и пътя през, който са преминали, от сдружението организираха въвеждащо обучение на новия и млад екип на Къщите и заетите лица в проекта. През изминалата седмица в рамките на два поредни дни, „Бъдеще за децата“ бяха домакини на срещите с госпожа Мария Петкова, директор на Фондация „Лале“ Tulip Foundation / Фондация Лале. Нейната задача, роля и гостуване в сдружението и Казанлък, бе да запознае екипа със същността и функцията на тези Къщички. Именно тя е човекът, който се бори толкова много, за да осигури финансиране и възможност, те да се случат в България. Госпожа Петкова разказа за пътя дотук с много вдъхновение, малко разочарование и завърши с много мотивиращи думи към участниците. 

Какво предстои?През тази седмица екипът ще се запознае със системата на Закрила на детето, общинска стратегия, как действат координационните механизми на работа и взаимодействие между всички институции и структури, имащи отношение по закрилата на детето; ще научат повече за работата на социалните услуги на територията на община Казанлък. За днес 20-ти април /сряда/ е планирано да се проведе, организирано посещение на Детската къща в с. Горно Черковище.

Как сдружение „Бъдеще за децата“ разви идеята на Детска къща?! И повече информация за проект  „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“, можете да прочетете на www.speckids.org и https://www.kazanlak.bg/page-11068.html.

От екипът на сдружението допълват, че ще споделят новини и информация за дейностите, работата и тяхната роля в интегрирания проект в официалните им канали – сайт, страница в социалната мрежа Facebook и mailingNews.


Всички новини от категория Регионални.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията