Танер Али: Намаляваме социалното неравенството между градовете

И малките общини с равен достъп до европейско финансиране, казва Танер Али, водач на листата на ДПС в Пловдив

Танер Али: Намаляваме социалното неравенството между градовете | StandartNews.com
 • Този път гражданите и бизнесът няма да простят на политиците, ако залитнат в противопоставяне и интриги
 • И малките общини с равен достъп до европейско финансиране, казва Танер Али, водач на листата на ДПС в Пловдив в специално интервю за в. "Стандарт"
 • Земеделие, IT и транспорт са най-подготвените сектори за зелена кръгова и цифрова икономика
 • Бизнесът на бъдещето има нужда от ясно профилирано образование, което да дава не просто познания, а умения
 • Имаме решения за културно-историческия туризъм чрез зелената сделка на ЕС
 • Листата ни в Пловдив е букет от експерти, етноси, пол, опитни и млади хора

Танер Али е водач на листата на ДПС в Пловдив. Роден е на 28 март 1973 г. в Търговище. Магистър по публична администрация от Великотърновския университет. Народен представител в 44-ото НС.Танер Али е бил 4 мандата кмет на гр. Антоново, област Търговище.Семеен с две деца. Владее руски, турски и английски езици

- Г-н Али, Вие сте експерт по местно самоуправление и регионално развитие. Какви мерки трябва да бъдат предприети, за да видим ускорено развитие на регионите? Какво предвижда програмата на ДПС?

- България тръгва на тези избори, като най-бедната страна в Европейския съюз. Вече 10 години страната се движи инерционно, без ясни приоритети и цели. Демографската криза и миграцията обезлюдяват всяка година по един средно голям български град от близо 50 000 души. България не защитава ефективно националния си интерес в органите на Европейски съюз.  ДПС предлага програма за ускорен, догонващ европейските стандарти растеж, стъпваща върху либералните принципи.

Насърчаване и подкрепа на инвестициите чрез активна помощ на държавата във всички фази  на инвестиционния процес с цел ускоряване на развитието му.

 Развитие на икономиката на знанието - насърчаване внедряването на нови технологии във всички икономически сектори; подкрепа на  IT сектора, развитие на икономиката на нематериалните активи. Развитие на зелената икономика - чиста вода, чиста енергия, чист въздух, водородна енергетика, чисти храни.

 Инвестиции в образователната инфраструктура и дигитализация на средното образование, висше образование, съобразено с нуждите на бизнеса и държавата, включване на активните и свободни граждани в управлението на страната.

За ДПС тази програма означава:

 •  По-бързо догонване на европейските доходи
 •  Повече работни места
 •  Образование, което гарантира на децата ни професия и високоплатена работа, здравеопазване по европейски стандарти
 •  Участие на активните граждани в управлението на общините и страната.
 •  Бизнесът да определя икономическата политика на държавата, а не обратното
 •  Държавата да стане активен помощник в реализацията на всяко инвестиционно намерение
 •  Подкрепа за новите технологии
 •  Подкрепа за зелената икономика
 •  Подкрепа за икономика на знанието

Европейският съюз, освен постоянни консултации с гражданите, позволява и гражданска инициатива. За законодателство, използва петорната спирала на иновациите, така че всичко, което прави да е ориентирано към бъдещето, да бъде иновативно и да носи висока добавена стойност. Точно това смята да направи ДПС чрез своята програма за ускорено икономическо развитие.

- Как могат да се преодолеят социалните  неравенствата между регионите?

- В България бяха определени шест икономически региона, като идеята беше тези региони да включват по-малки и по-големи общини, като неравенството бъде преодоляно спрямо общини с по-малки собствени приходи и общини с по-голям капацитет и повече собствени приходи. Направиха се общински и областни планове за развитие, поставиха се приоритети инвестиции, но за съжаление  инвестиции се направиха само в големите общини, а по-малките така наречени селски общини останаха в същото положение. В тази връзка ние в нашата програма сме заложили мерки за преодоляване на тази разлика, чрез проекти, които в новият програмен период ще позволяват малките общини също да имат равен достъп за европейско финансиране, особено след приемането на зеления пакт от Европейската комисия. Всички 266 общини от Република България трябва да имат равен достъп до тези проекти независимо от техните  агломерации. Тогава ще има възможност социалните неравенства да се стопят и общините, съответно и регионите, да се развиват в конкурентна среда. Тези, които имат по-добри, по-иновативни проекти ще се развиват спрямо своите дадености по-добре. Важното е все пак гражданите да участват в този процес и да го контролират, за да постигнем реално ускорено развитие.

- България закъснява с Националния си план за възстановяване и устойчивост. Какъв ще е ефектът от това за общините и достатъчно застъпели ни са техните проекти в черновата на плана?

- Националният план на страната ни за възстановяване е слаб, неамбициозен, пълен със стари, нереализирани проекти, събрани от последното десетилетие на лошо управление.  По-лошо е, че така конструиран националният план първо няма да донесе така желаното възстановяване на икономиката и второ, тъй като той не е обърнат към бизнеса и гражданите, няма да донесе така нужния икономически растеж от поне 6-7 % и това е  съвсем логично, защото правителството на ГЕРБ и така наречените патриоти не следват добрите европейски практики и не включват бизнеса и активните свободни граждани в процеса на вземане на решения. Общините не бяха подкрепяни според добри и лоши проекти, точно обратното - финансираха се избирателно. Тази практика трябва да спре и както преди споменах трябва да има равен старт за всички общини и региони. Само тогава могат да се постигнат резултати и да се преодолеят социалните неравенства. Днес в България най- подготвените сектори за зелена кръгова и цифрова икономика са - земеделието, IT секторът и транспорта. Тези сектори в момента се оправят сравнително добре без особена подкрепа от държавата към тях.Селското стопанство крие огромен потенциал, има много млади хора, които доразвиват фермите на родителите си или започват от нулата и с помощта на новите технологии стигат директно до потребителите на екологично чисти храни с ясен произход. Точно за такива иновативни фермери са инициативи като "От фермата до трапезата". В такива области имат приложение и информационните технологии. Всички тези сектори се нуждаят от най-голяма държавна подкрепа. Трябва инфраструктура, но не само пътища. Днешният бизнес и бизнесът на бъдещето имат нужда от високоскоростен интернет, имат нужда от всякакви видове лаборатории и сертифициращи институции, които да бъдат тук в България. Имат нужда от ясно профилирано образование, което да дава не просто познания, а умения, но най-важното, държавата заедно с бизнеса и гражданите трябва да разчертае ясна програма, с планове и времеви графици, ако трябва и мрежови графици, каквито използва НАСА в програмите си, така, че всеки един от нас да знае и утре, и след 10 години какво правим заедно и къде сме по пътя. В националния план за възстановяване са предвидени два милиарда за научна, развойна дейност и иновации. Този ресурс трябва да бъде инвестиран в запълване на пропастта между цифрово и аналогово. Няма никакъв смисъл държавните органи и институции да предоставят цифровизирани услуги, ако те нямат връзка с хартиените масиви и архиви. Общините, областните структури на държавните органи имат огромни информационни масиви, които не просто са в хартиен вид, те дори не са индексирани. Ако всичко това се дигитализира или поне подреди и индексира, тогава можем да говорим за истинска дигитализация и да предлагаме абсолютно всички услуги онлайн. Нужен е огромен ресурс за надземна и подземна инфраструктура на общините, те са готови с идейни технически проекти, важното е планово и поетапно да започнат да се изпълняват според приоритетите си в новия програмен период.

- На 4 април хората ясно казаха, че искат промяна - факт, който ДПС разчете още преди това. От каква промяна се нуждае Пловдив?

- Пловдивчани обичат града си, аз няма да променям Пловдив, а ще допринеса за неговото развитие и по-добро бъдеще. За мен е чест и привилегия да бъда водач на листата в Пловдив от Движение за права и свободи. Пловдивчани имат щастието да живеят в най-стария жив град на Европа и това не означава само да премитаме амфитеатъра в Стария град, да оправим някоя градинка, да асфалтираме някоя улица, това не е постижение, а задължение на месното управление. Пловдив е мечта за един нов жив град с проспериращи и щастливи хора. Опитът ми, като кмет на община с 4 мандата управление и като народен представител в 44-то НС, като член на Комисията по регионално развитие, благоустройство и месно самоуправление ме е научил, че трябва да се гради, а не само да се премита съществуващото. Пловдив има уникалния ресурс да разчита на себе си, ако се управлява далновидно. Аз вярвам, че пловдивчани заслужават да се гордеят с града си, както вече споменах активните и свободни граждани трябва да участват във вземането на решения и в контрола по изпълнението им. Вярвам, че това може да се постигне, когато екипната работа и диалогът са приоритет във вземането на решения.

- Пловдив е един от градовете с най-богато културно-историческо наследство в България. Какво трябва да се направи за превръщането на града в топ дестинация за културно-исторически туризъм?

- За мен Пловдив е най-красивият град в България. Смесица от много култури, град с история. Всеки пловдивчанин трябва да се гордее с културното си наследство, но и да направи всичко възможно да го опази и доразвие. ДПС в своята програма за развитие има заложени решения, които да допринесат за културно-историческия туризъм чрез зелената сделка на Европейския съюз, която ще е възможност за развитие на общините. Зелената сделка и цифровия преход са от особена важност, затова насърчаваме всяко от измеренията на тези стратегии, настоявайки за по-амбициозни цели и мерки при интегрирането им - художници, учени, архитекти, строители, месни власти и граждани обединени в своите идеи ще допринесат за обновяването на културно историческото наследство в Пловдив.Нашата амбиция е да направим иновативна рамка, която да подпомага, улеснява и ускорява зелената трансформация чрез архитектите, дизайнерите и художниците в разработването на иновации. Решенията могат да бъдат реализирани единствено чрез конкретни финансови мерки и инициативи за обновяване на съществуващите сгради, за да се гарантира справедливия преход към зелена икономика и да се подобри качеството на живот. Бъдещето е в зелените политики, в "Умните градове", в енергоспестяващите технологии, в щадящите околната среда решения. Изключително важна е ролята на месните власти във всички тези аспекти. Убеден съм, че с общи усилия всичко това ще се случи.

- Равносметката за държавната помощ в подкрепа на бизнеса в пандемията показва, че старата власт у нас е заделила едва 2,5 % от БВП, което оставя страната ни на едно от последните места в Европа. Какви мерки в подкрепа на фирмите са необходими за ускорено икономическо развитие?

- Държавната помощ по време на пандемия беше най-ниската спрямо други европейски държави. В повечето страни бяха заделени над 10% от брутния вътрешен продукт на страните за справяне с кризата. Много фирми фалираха, а тези които в момента работят са на ръба на оцеляването. След изборите партиите, които ще влязат в 46-то Народно събрание, като първа основна задача, сядайки на масата на преговорите за съставяне на новото Правителство, трябва да заровят томахавките и с диалог да предприемат спешни мерки за излизане от тази ситуация. Този път гражданите и бизнеса няма да простят на политиците, ако се върви пак в посока на противопоставяне и политически интриги. Много адекватно и зряло партиите трябва да подготвят приоритетни насоки и срокове за излизане от тази криза. Трябва да се промени бюджета в насока за подпомагане на бизнеса в сферите на най-тежко пострадали от пандемията браншове, другото означава още фалити и увеличаване на безработицата. Новите възможности чрез зеления пакт и средствата, заделени за България, са приоритет на ДПС за възстановяване на икономиката в страната. Бизнесът трябва да бъде подпомогнат и с подготовка на проекти спрямо новите дадености на Европейския съюз.

- ДПС вече се обяви за удължаване на диференцираните ставки на ДДС за различни стоки като детските храни. Предвиждате ли намаляване на ДДС за хляба и млякото, както искат браншовите организации на хлебари и млекари?

- ДПС винаги се е стремяла да подпомага бизнеса и това сме го доказвали, когато партията е участвала в управлението на страната. Ние сме за удължаване на диференцираните ставки на ДДС за различни стоки по време на пандемия и не само. За някой стоки, като детски храни и книги, което беше наше предложение и се прие. Ние след изборите ще предложим адекватни мерки и за други браншови организации, които искат диференцирани ставки на ДДС, но за да се случи това пак повтарям трябва да има диалог между парламентарно представените партии и коалиции и да се вземат с консенсус тези решения, което означава от своя страна, че всеки трябва да направи крачка назад с предразсъдъците си и заедно с участието  на гражданското общество, браншовите организации да се приемат адекватни мерки за излизане от тази криза.

- Бихте ли представил пловдивската листа на ДПС и на какво ще заложите, за да има движението депутат от втория по големина град в България?

- Нашата листа за тези избори е балансирана, добре подредена, като сме се съобразили тя да е букет от експерти, етноси, пол, опитни и млади хора. Всеки е експерт в своята си сфера и се е доказал в това. Заложили сме на избираеми личности с авторитет сред обществото. Убеден съм, че с една толерантна кампания, среща очи в очи с избирателя, което е марка на ДПС ще успеем да имаме минимум мандат в Пловдив. Пожелавам успех на всички с №7!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай