Слави с 5 промени в образованието

Два мандата за директорите, по-високи заплати в БАН

Слави с 5 промени в образованието | StandartNews.com

Първите 5 неща, които ще направи в образованието, обяви партията на Слави Трифонов „Има такъв народ”. Те са: нов модел на финансиране на училищата, мандатност на директорите, промяна на начина и формата на външното оценяване, намаляване на агресията в школата и възраждане на науката.

Промяна на модела „парите следват ученика“ и въвеждане на механизъм за финансиране, който гарантира еднакъв старт в качеството на образованието, обещава „Има такъв народ” в програмата си за сектор „Образование и наука”.  Партията иска директорите да имат най-много 2 мандата на поста си.

Партията на Трифонов ще работи за промяна на съдържанието на учебните програми и за уеднаквяване на учебното съдържание. Експертите в „Има такъв народ” предлагат създаване на подходящи превантивни програми спрямо проблемите на всяко училище.

Партията иска да върне ролята на науката като двигател за икономическото и обществено развитие чрез достойно заплащане на академичния състав в БАН и ВУЗ и равномерно разпределение на проектното финансиране за наука по приоритети и институции, за да подобри връзките наука-бизнес и наука-общество.

В програмата на Слави ангажиментите са в три графи – какво, как, кога. Така например обещанието „Приемане на дисциплината и поведението като основен фактор в образователния процес” е разчетено за 4 години, през които партията се ангажира да изготви стандарт за провеждане на превантивни програми спрямо спецификата на училищата и районите, да приеме рамка за поведението и дисциплината в училище. „Има такъв народ” предвижда заплатите в БАН да бъдат актуализирани за 2 години.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай