Честваме Международния ден на правата на човека

Честваме Международния ден на правата на човека | StandartNews.com

София. Светът чества днес Международния ден на правата на човека. Принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и братството, посочени в един от най-важните документи на Организацията на обединените нации (ООН) след края на Втората световна война - "Всеобщата декларация за правата на човека", и до днес имат огромно влияние по света.

Една от най-грубите форми на потъпкване на човешките права е трафикът на хора, който е и следствие от нарушаването на човешките права.

На 10 декември Кампания Ла Страда Интернешънъл организира европейската платформа "Обединени срещу трафика на хора". Платформата стартира международна интернет кампания "Една история, два изхода", чиято цел е да да убеди правителствата на европейските държави да спазват правата на жертвите на трафик.

Кампанията цели да покаже, че трудната ситуация на трафик може да бъде разрешена по различен начин в зависимост от това дали жертвите имат достъп до определените им от закона права. Тази инициатива на платформата е предизвикана от факта, че все още има редица нарушения на правата на пострадалите, независимо от съществуващото законодателство за защита на жертви на трафик.

През 2007 г. България ратифицира "Конвенцията за борба с трафика на хора на Съвета на Европа", съгласно която жертвите на трафик имат право на подслон, на правна помощ, на временно пребиваване. Те трябва да получават и финансова компенсация, както и да не бъдат наказвани за престъпления, които са извършили поради това, че са били жертви на трафик. За тях обаче е изключително трудно да вземат бъдещето си в свои ръце, без да имат реален достъп до определените им права. Съществува и риск да бъдат повторно трафикирани, посочват от Фондация "Асоциация Анимус" и подчертават, че често се сблъскват със случаи, в които законодателството за закрила на жертвите не се прилага ефективно.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай