Четвъртък,

Заедно да планираме просперитета в Азиатско-тихоокеанския регион

От: Си Дзинпин -
210
Заедно да планираме просперитета в Азиатско-тихоокеанския регион
A
A
A

 

Реч на Н. Пр. Си Дзинпин, президент на Китайската народна република, по време на 26-ата неформална среща на икономическите лидери на АТИС в Порт Морсби, Папуа Нова Гвинея, 18 ноември 2018 г.

Уважаеми министър-председател г-н Питър О'Нийл, скъпи колеги,

За мен е голямо удоволствие да съм с вас в красивия град Порт Морсби. За първи път ние, икономическите лидери на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), се срещаме в региона на тихоокеанските острови. Събира ни темата "Използване на инклузивните възможности, прегръщане на цифровото бъдеще", за да прегледаме какво постигнахме с нашето сътрудничество и да очертаем пътя на бъдещето на Азиатско-тихоокеанския регион. Искам да благодаря на правителството на Папуа Нова Гвинея, и по специално на министър-председателя г-н О'Нийл, за похвалните усилия, които положихте като домакин на тази среща.
Нашият свят преминава през период на скоростно развитие и промени. Развива се нов кръг на технологична и индустриална революция. Системата на глобалното управление се преструктурира дълбоко, ускоряват се и промените в международната ситуация. От друга страна, глобалното развитие е изправено пред остри и дълбоки проблеми. Протекционизмът и унилателаризмът се появяват отново. Многостранната търговска система е под атака, а глобалната икономическа среда е изпълнена с рискове и несигурност.
Една китайска мъдрост гласи: "Далновидният човек вижда тенденцията на времето и я следва". Ние достигнахме до кръстопът в историята, когато трябва добре да оценим тенденцията на нашия свят и да следваме пулса на световната икономика. Така ще можем да отговорим на призива на нашето време и да очертаем бъдещия ни курс.

Първо, трябва да подобрим икономическата интеграция в нашия регион, за да изградим отворена икономика в Азиатско-тихоокеанския регион. Трябва да продължим да насърчаваме либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите. Пътят към изграждането на зона за свободна търговия на Азиатско-тихоокеанския регион няма да бъде гладък, но ние трябва да останем ангажирани с тази цел и да се придвижваме към нея. Необходимо е да предприемаме открити, инклузивни и прозрачни подходи към различните видове споразумения за свободна търговия, за да осигурим координирани и положителни взаимодействия между тях. Трябва да подкрепим твърдо многостранната система за търговия, основана на правила и да се противопоставим на протекционизма. Световната търговска организация проучва нов кръг реформи. Тази реформа трябва да бъде разработена така, че да позволи на СТО по-добре да изпълнява своята роля и да поддържа основните ценности и основните принципи на многостранната търговска система, вместо да реформира организацията. Това, от което се нуждаем, е да направим икономическата глобализация по-отворена, инклузивна, балансирана и полезна за всички.
Тази година се отбелязва 40-годишнината от началото на Китай за реформа и отваряне. Китай ще се стреми решително да продължи всеобхватните реформи. Ще ускорим усилията за подобряване на социалистическата пазарна икономика и изграждането на модерна икономическа система. Китай ще продължи да провежда основната си политика на отваряне чрез значително разширяване на достъпа до пазара, по-добра защита на правата върху интелектуалната собственост и повишаване привлекателността на към инвестиционната и бизнес среда. Първото Китайско международно изложение за вносни стоки, което успешно приключи в Шанхай само преди седмица, бе посетено от 172 държави, региони и международни организации, от 3600 компании и над 400 000 китайски и чуждестранни купувачи, които сключиха сделки в размер до 57,8 млрд. долара. На Международния търговско-икономически форум "Хунцяо", който се проведе в рамките на изложението, присъстваха над 4500 водещи личности от различни сектори. Това изпрати още един сигнал за силния ангажимент на Китай да подкрепи свободната и отворена търговия и доброволно да отвори своя пазар към света.

Второ, трябва да се стремим към растеж, основан на иновациите и да насърчаваме новите двигатели на растежа. Цифровата икономика е развитието на бъдещето както за Азиатско-тихоокеанския регион, така и за света като цяло. Трябва да разпознаем и да следваме тенденцията на развитието, основано на иновациите, като тенденция на времето и да приложим Пътната карта за интернет и цифрова икономика, за да разгърнем потенциала за растеж на цифровата икономика. Трябва да насърчаваме изграждането на цифровата инфраструктура и капацитет, да направим цифровата икономика по-достъпна и да преодолеем цифровото разделение. Целта ни трябва да бъде ползата от цифровата икономика да достигне до всички икономики на различни етапи на развитие и хората от Азиатско-тихоокеанския регион да се качат на бързия влак на растящата дигитална икономика.
Китай се стреми да изгради "Цифров Китай". Много иновации са направени в области като "Интернет Плюс" и изкуствения интелект. Нови технологии и нови форми и модели на бизнеса, като споделяне на икономика, онлайн търговия на дребно и мобилни плащания, продължават да се появяват в Китай, което води до дълбоки промени в живота на китайския народ. Китай се стреми към по-дълбоко сътрудничество в областта на цифровата икономика с останалите членове на Азиатско-тихоокеанския регион, за да разшири сближаването на интересите и да създаде повече области на растеж, като по този начин добави силен и нов стимул за азиатско-тихоокеанската икономика.

Трето, трябва да подобрим мрежата за свързване, за да насърчим инклузивно и взаимосвързано развитие. Свързването е основата за приобщаващо и взаимосвързано развитие. Необходими са усилия, за да превърнем нашия проект за свързване в реалност и да разширим мрежата ни до всеки ъгъл по бреговете на Тихия океан. Необходимо е да приемем Дневния ред до 2030 за Устойчиво развитие като ръководство, според което да приемем по-конкретни стъпки, за да направим развитието по-балансирано, растежът по-устойчив, възможностите по-равни, а обществата по-инклузивни.
Китай отдава висок приоритет на укрепването на връзките. Благодарение на петгодишните съвместни усилия, сътрудничеството в рамките на инициативата "Един пояс, един път" навлезе в нова фаза на пълно прилагане. Китай ще бъде домакин на втория форум за Международно сътрудничество "Един пояс, един път" през април следващата година. Китай ще работи с всички участващи страни на принципа на съвместни консултации, съвместна работа, съвместно споделяне на ползите при провеждането на инициативата "Един пояс, един път", с високи стандарти, така че да постигне качествени резултати и да създаде още по-големи възможности за развитие за хората в Азиатско-тихоокеанския регион и извън него.

Четвърто, трябва да изградим по-тясно партньорство и заедно да посрещнем общите предизвикателства. АТИС премина пътуване на сътрудничество за близо 30 години и насърчи партньорството, включващо взаимно доверие, всеобхватност и печелившо за всички сътрудничество, нещо, на което всички държим. Тъй като ние, страните от Азия и Тихоокеанския басейн, се различаваме по национални условия, различията сред нас са нормални. Важното е да останем ангажирани с общата цел на единно развитие, да се справим с различията чрез консултации и да проучим решения на общи предизвикателства в духа на партньорството. Трябва да уважаваме разнообразието и взаимното избиране на пътя на развитието, да насърчаваме интеграцията и да се учим един от друг въз основа на откритост и инклузивност и да се ангажираме, както в здравословна конкуренция, така и във взаимноизгодно сътрудничество. С тези усилия можем съвместно да изградим общност с общо бъдеще в Азиатско-тихоокеанския регион.
Китай следва философията за развитие, ориентирана към човека и нова визия за развитие, която включва иновативно, координирано, зелено и открито развитие в полза на всички. През последните няколко десетилетия Китай извади над 700 милиона души от бедността и ще премахне напълно бедността до 2020 г. Китайската икономика допринася за над 30% от световния растеж в продължение на много години. Преминаването й от високоскоростен към висококачествен растеж се приближава. Потреблението представлява 78% от растежа на Китай тази година. Общото темпо на устойчив и стабилен растеж продължава.
Като лидери в Азиатско-тихоокеанския регион споделяме обща отговорност да начертаем курса за дългосрочно развитие на АТИС и да изготвим визия за след 2020 г. Трябва да следваме основната тенденция на икономическата глобализация и да преборим трудностите, които възникват. Трябва да продължим да се ангажираме с нашата цел за икономическа интеграция в региона и да работим в посока на отворена световна икономика. Трябва да запазим инерцията на сътрудничеството между Азиатско-тихоокеанския регион и да го издигнем на едно по-високо ниво.
Китай е активен инициатор и участник в насърчаването на Азиатско-Тихоокеанско сътрудничество. Тясното сътрудничество с останалите членове на Азиатско-тихоокеанския регион е необходимо и много важно за развитието на Китай. Китай от своя страна предлага широки възможности за развитие на Азиатско-тихоокеанския регион. Китай ще остане дълбоко ангажиран в процеса на сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион, ще увеличи приноса си, ще задълбочи практическото си сътрудничество с други заинтересовани страни и ще допринесе за развитието и просперитета на Азиатско-тихоокеанския регион. 

Благодаря.


Всички новини от категория Коментар.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com