Училища без уроци

Училища без уроци | StandartNews.com

Децата с играчки само от екологични материали

В някои частни школа учат един предмет, докато се "заситят", и едва после минават на друг

Отскоро покрай промените в образователния закон в България се заговори за иновативни училища. Те според повечето експерти трябва да бъдат "локомотивът", който да издърпа образованието ни от ступора, в който се намира, благодарение на алтернативни програми, нестандартни методики и похвати, напаснати към конкретните нужди на децата. Такива училища ще кандидатстват в МОН за статут "иновативно", но все още не е ясно дали ще получават и допълнително финансиране.

Мнозина нарекоха тези школа експериментални, но някак всички пропускат факта, че и в момента у нас има училища, предлагащи иновации. Само че те са предимно частни и поради това - недостъпни за всеки. Тези школа много често се създават по инициатива на родителите и са обединени около педагогически системи, различни от обичайната. Някои от тях предлагат просто по-различен тип обучение, системи за по-бързо запаметяване или нови методики. Други обаче залагат на цялостна промяна не просто в организацията, а в начина, по който училището поднася света на детето. Не на порции, а като цялостна представа, от която самото то е част.

Едно такова училище е Валдорфското, което прилага педагогическа система, създадена от Рудолф Щайнер и застъпвана още навремето от покойния изкуствовед и писател Николай Райнов. Затова и логично школото носи неговото име. Основното, заложено в концепцията на това училище, е

индивидуален подход към всяко дете според уникалните му нужди и таланти

През тази концепция се пречупват и заниманията на децата. Училището съществува от 2011 г. Тогава родители, недолюбващи сегашната образователна система, се обединяват, за да създадат сами образование, което да бъде "по мярка" на децата им. Всички играчки, с които малките си играят там, са от естествени материали. Начинът на обучение не е базиран на традиционното положение "един учебен час - един урок". Вместо това се залага на идеята, че продължителното изучаване на даден предмет дава възможност да вникнеш по-задълбочено в него и да извлечеш максимум познание. Нещо, за което ще бъде дадена възможност и на иновативните училища, като им се позволи да организират обучението не в учебни часове, а в цели модули. Във Валдорфското училище в продължение на 3 до 6 седмици всеки ден има обучение по един основен предмет - независимо дали литература, математика или история. Останалите часове са отделени за чужди езици, изкуство, евритмия. След известен период на "засищане" със знания по въпросния предмет той се заменя с друг, който се изучава на същия принцип. Що се отнася до начина на обучение, особено в началното училище, се залага на това на детето да бъде показвано, а не казвано. Идеята е на най-малките да не се дават абстрактни знания, докато те не са в състояние да ги възприемат. Писането на буквите например се усвоява не чрез механично свързване на ченгелчета и други техни елементи. Вместо това децата

"разсъбличат" буквичката чрез разказване на приказки

с много думи, в които тя присъства и трябва да бъде открита. След това се рисуват сцени от приказката. Изкуството пък се изучава не поотделно, то е просмукано във всички учебни предмети. Абстрактно мислене започва да се развива едва след пети клас. Допълнителна част от извайването на хармонични хора е и заниманието със занаяти. Децата коват мед, правят малки постройки, сами отглеждат жито и си изпичат от него хляб. "Неправилното възпитание и обучение може да убие много ценни заложби в човека, да го обърка и да предизвика дори заболявания в по-късна възраст, за които медицината няма обяснения", са написали създателите на училището. "Ако гледаме на всяко дете като на едно уникално човешко същество, ако се опитваме да разберем какво носи то и какво му е потребно, за да разгърне неповторимите си индивидуални заложби и му помогнем това да стане, не само ще формираме жизне- и дееспособни граждани, но и едно общество според естествените закони на развитието", пише там.

Има и училище на дъновисти, където децата се обучават по т. нар. слънчева педагогика. Нейната философия

е изцяло базирана на идеите на учителя Петър Дънов

Всъщност в училищната програма е силно заложена паневритмията - съчетание на движения и музика, създадено именно от Дънов, което се практикува у нас и по света повече от 70 г. Тези занимания развиват по-голяма устойчивост, краткотрайната слухова памет, бързината за решаване на невербални интелектуални задачи. В същото време те запазват активността и повишават психичната устойчивост, възпитават в правилно положение на тялото, подобряват силата на някои мускулни групи.

Много популярен е и методът "Монтесори", по който децата се учат да опознават света през призмата на изкуството. Едно от училищата, което използва този метод, е Италианският лицей в Горна баня, който е едно от най-търсените школа.

Сугестопедията пък е метод, разработен от българския учен Георги Лозанов, и е насочена към по-бързо запаметяване. Тя засега си няма училище, но присъства в редица курсове и школи, особено за изучаване на езици. Тя е свързана не със световъзприятието и методите на възпитание, а със способността на човек да усвои много повече неща от това, което традиционно си представяме. Преподаватели в Софийския и Шуменския университет също са разработили различни видове педагогики, някои от които вече се апробират. Това става предимно в детски градини с "авторски програми".

Най-страшно е малките да загубят любопитството
В домашното школо децата учат сами и изграждат характер

Виктория Червенкова е завършила Американския университет и магистратури по мениджмънт и психология. Работила е в две водещи фирми. В момента е на свободна практика като консултант на чужди компании в областта на маркетинга, брандинга и стратегиите за бизнес развитие. Тя е и един от ентусиастите в Общност за свободно образование в Пловдив. Има две дъщери - на 7 и 2 години и половина. Пред в. "Марица" тя разказва своето виждане за домашното училище.

- Г-жо Червенкова, какви са предимствата на домашното училище, какво не ви харесва в масовото?

- Основен недостатък на масовото образование е тоталната загуба на естествената любознателност на децата. След 2 клас блясъкът в очите изчезва. Детето се превръща в консуматор на някакви знания, които му се подават, то се задължава да ги научи по точно определен начин и да ги възпроизведе по точно определен начин. Няма място за лична отговорност, за избор, за нещата, които изграждат характера на детето и способността му да взема решения и да носи отговорност за тях. А това е изключително важно за нас. Това накрая води до загуба на всякакъв интерес към ученето. Говорим за стратегии за учене през целия живот, което на фона на това изглежда нелепо. Ние искаме да запазим любопитството и любознателността на децата, като същевременно изграждат собствения си характер. Да се научат да учат сами е една от крайните цели.

Да вземат решения и да ги отстояват

Избраната от нас форма позволява да работят в екип наистина, да се научат да разпределят задължения и отговорности. Заедно да правят нещо, което после да представят. Това също не може да се случи в училище - там всеки е сам за себе си, нямаш право да помогнеш на другарчето. А едно от най-важните умения после и в професионалния живот е умението за работа в екип. Всеки, който има бизнес, го цени.

- Как ще стане всичко това, по каква схема ще работи домашното училище?

- Сутрешните занимания ще са в две части. В едната ще има общо занятие, общ проект или опит - физически, химически, нещо нагледно. Това ще обхваща различни сфери на знание. Това е друго нещо, което не ни харесва в образователната система - че знанието е разделено на парчета. Учи се малко география, после 40 минути история, след това български. В реалния живот това разделение го няма. Затова сме избрали този интердисциплинарен интегрален подход, базиран върху проекти, които обхващат различни сфери. Децата ще имат обща месечна тема, която да е едновременно обширна и да обхваща различни елементи от различните предмети, и в същото време да е достатъчно конкретна. Например дърветата на България. Може да се посети библиотеката и всяко дете да си избере какво му е интересно - енциклопедия с фактология, приказки, географски атлас. После може да се чете в група.

Някой може да избере да пише, друг да рисува

Но всички занимания са по общата тема.

- Достатъчно зряло ли е детето в първи клас, за да може само да направи това?

- Има достатъчно импулс и желание. Тук е ролята на учителя да насочи, да помогне, да оформи това, което е вътре в децата, и да ги подкрепи да го изразят. Ролята и на родителя е голяма - да подпомогне процеса. Крайната цел е знанието да премине през децата, те да го усетят като свое собствено и след това да го изразят по своя начин.

Във втората част от заниманията всяко дете ще си има и индивидуална задача, която да съответства на възрастта и уменията му. Личната програма ще се разработва съвместно от родителя и учителя. Обмисляме да поканим и външни консултанти, които да ни помогнат с изготвянето на личните програми. Целта е детето да се движи по стандартите на МОН, да покрива задължителните знания и компетенции за съответния клас, но да има и свобода.

- Ще има ли някаква форма на изпитване и оценяване?

- Родителите, които желаят децата им да имат диплома от МОН, трябва да ги запишат в самостоятелна форма на обучение към някое училище и в края на годината да държат приравнителни изпити по всички предмети. Ние в кооператива сме разработили идеята в края на всеки месец децата да си тестват сами знанията. Ще има два вида теста - по-лесен и по-труден. Накрая на децата ще бъдат дадени отговорите и те сами ще ги сверят със своите, за да няма външен оценител. Целта е сами да си намерят грешките и да си попълнят празнините. Идеята е да свикнат сами да се тестват, за да няма напрежение.

В края на всеки месец по месечната тема децата ще представят сътвореното пред родители и приятели. Формата може да е изложба, представяне на снимки от посетените места, защото тази форма позволява екскурзии, посещение на изложби, театър, срещи с външни хора. Тази месечна проява дава това поле за изява. Децата обичат да имат публика и да показват какво са постигнали.

- В училище има занятия и занималня, при вас колко време ще са ангажирани?

- Домашното училище ще е целодневно. След обяд заниманията ще са по интереси, може да има курсове по различни дисциплини. Децата, записани в извънкласни дейности, могат да си ги посещават.

- Какво ще стане с децата след 4 клас?

- Идеята е да се продължи. Има различни деца. На някои може да им пасне тази система, други да се върнат в масовото училище. При всички случаи целта ни е до тази възраст да станат отговорни и да могат да учат сами. След това могат да се ползват и различните платформи за онлайн класна стая, в която по интернет учители преподават в реално време. Например в "Уча се" има видеоуроци по всеки предмет за всеки клас. Детето може да ги учи, без да присъства в класическото училище, а да следва своя ритъм. С допълнителни занимания и упражнения може да надгражда. Някое дете може да напредва по-бързо по даден предмет. Така има възможност и на обучение с различна скорост, според индивидуалността.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай