Четвъртък,

Учениците от Класическата се връщат на ул. "Баба"

От: Администратор -
3713
Учениците от Класическата се връщат на ул. "Баба"
A
A
A

Учебните занятия могат да бъдат възобновени в сградата на Класическата гимназия на улица "Баба". Това съобщиха от Министерство на образованието в писмо до министъра на културата Вежди Рашидов.

От МОН допълват, че учениците могат да бъдат преместени дори и по това време на годината. Нужната организация на учебния ден вече е създадена. 

От Министерството не възразяват при добра организация на седмичното разписание в два дни от седмицата учениците от 11-ти и 12-ти клас да провеждат профилирано обучение, извънкласни дейности и репетиции в сградата на ул. „Св. Св. Кирил и Методий".

Министърът на културата Вежди Рашидов получи писмо от министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев, в което се казва:

УВАЖАЕМИ Г-Н РАШИДОВ,

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Министерството на образованието и науката с входящ № 0215-49/11.03.2015 г., Ви уведомяваме, че във връзка с проверката в сградата на НГДЕК на ул. „Баба"№ 16 и на основание чл. 19, ал. 2, т. 6 от Закона за здравето е направено предписание, че училището /сградата на НГДЕК на ул. „Баба"/ има готовност за провеждане на учебни занятия.
Преместването на учениците по това време на учебната година е възможно, с оглед на тяхното спокойствие и вече създадената организация на учебния ден.
Организацията на учебно-възпитателния процес е в правомощията на директора на училището, съгласно изискванията на чл. 147 от ППЗНП. Той организира, контролира и отговаря за цялостната дейност в училище, спазва и прилага държавните образователни изисквания и осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
Във връзка с горното Министерството на образованието и науката не възразява при добра организация на седмичното разписание, в два дни през седмицата учениците от 11 и 12 клас да провеждат профилирано обучение, извънкласни дейности и репетиции в сградата на ул. „Св. Св. Кирил и Методий".

ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Междувременно учебният процес в обновената с европейски средства сграда на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" на ул. „Баба"№ 16 в "Модерно предградие" вече се нормализира и във вторник - 17 март, 407 ученици бяха в гимназията си, където се проведоха нормални учебни занятия. Днес – 18 март 2015 г., броят на учениците в НГДЕК на ул. „Баба" е 420.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията