Учат за корупция и тероризъм в час на класния

Учат за корупция и тероризъм в час на класния | StandartNews.com

По пет часа военно обучение в девети и десети клас

Въвеждат уроци по демокрация, патриотизмът също влиза в клас

Как да се борим с корупцията и какво се прави при терористична заплаха. Това се предвижда да учат учениците в часа на класния, според проекта на държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Това е стандартът, по който не се пишат оценки, но който трябва да изгради добри граждани, заяви при представянето на проекта зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

Стандартът, който влиза в сила още през учебната 2016/2017 г., определя занимания, дейности и проекти по 9 тематични области, свързани с патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие; с предприемачеството и управлението на личните финанси; със защитата на родината и военното обучение; с безопасността и движението по пътищата; със защитата при бедствия и аварии; с превенция на насилието, със справяне с гнева и агресията; с превенция на тероризма и с поведение при терористична заплаха; с превенция и противодействие на корупцията.

Новите теми, които влизат за първи път в часа на класния, са борбата с тероризма и корупцията. Всички ученици ще получават знания какво трябва да правят при терористична заплаха и при кибератака. За това обучение от I до IV клас е предвиден 1 час годишно, а от V до ХII клас - по два часа годишно. Противодействие на корупцията започва да се учи от V клас с по един час на година до VIII клас, а от IХ до ХII клас са предвидени по два часа годишно. Най-много часове ще има за безопасност и движение по пътищата. За първокласниците - 16 часа, за второкласниците и третокласниците - по 8 часа, а от IV до VII клас по 6 часа. От осми клас не са предвидени такива часове. Всички от първи до дванадесети клас ще учат що е то патриотизъм и национално самочувствие, като за целта са предвидени четири часа за цялата година. Пак от I до ХII клас учениците ще получават

знания при защита от бедствия, аварии и катастрофи

и как да окажат първа помощ. В началното образование (I - IV) са предвидени по 4 часа годишно, а от V до Х клас по 5 часа годишно, след което по 3 часа на година. Всички ученици ще бъдат обучавани как да се справят с насилието, гнева и агресията и мирно да решават конфликтите помежду си. За началното образование за това е предвиден 1 час годишно, а от V до ХII клас по два часа. По пет часа годишно военно обучение и защита на родината ще има в IХ и Х клас. По два часа годишно финансова и правна грамотност ще се преподава от VIII до ХI клас. В последния ХII клас са предвидени - 12 часа годишно, като тогава ще са и уроците за "моето първо работно място". За първи път в часа на класния ще бъде застъпена и темата за кариерното ориентиране, за която ще се отделя по един час годишно в IV, VII, Х и ХII клас. Това са класовете, след които децата започват да кандидатстват. Извън определените в стандарта теми министърът на образованието и науката може ежегодно да определя и други актуални теми, по които да се работи в часа на класа. Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт. През 2020 г. е предвидено

да се въведе новият предмет "гражданско образование"

за ХI клас. В учебната програма по гражданско образование за 12 клас е включено учениците да се научат да разбират принципите нааустойчивото развитиеаи да могатада анализират икономическите процеси в България, ЕС и света. Също така според стандарта младежите ще трябва да могат да разграничават различните типове политически устройства. Целта на обучението е и да се оценява значението на социалните партньори при вземането на властови решения. Също така учениците трябва да различават и оценяват формите на граждански протест. Предвидени са 36 часа за уроци за демокрация, как да се гласува, какво е изборна манипулация, преференциален вот, малцинствени политики, данъци, осигуровки, основни права и задължения и т.н., обясни министърът на образованието Меглена Кунева. Целта на "гражданското образование" е да се опознаят институциите на страната, ценностите на демократичното управление и да се формират мислещи личности, посочи Кунева.

Това ще става чрез насочена работа с учениците, които "ще бъдат възпитани кое е добро и кое е зло, кое е правилно и кое не е... Изобщо какво е поведението, така че да имаме едно трезво и проспериращо общество. Това без личности няма как да стане", каза Кунева. По думите й "стандартът има за цел да адресира тази отговорност най-напред към семейството, през училищната общност, през обществото, през природата и не на последно място към личното си здраве".

В стандарта са уредени правилата за функциониране на ученическото самоуправление чрез ученическите съвети. Това е модел на самоуправление, който с изградени умения още в училище ще стимулира и лидерството, стремеж у всеки да защитава и отстоява своя позиция. "Първо в училище, а след това - в цялото общество - дали по време на избори, дали пред работодатели, дали когато трябва да се защити природата или да се противопостави на агресия, на дискриминация и други недемократични действия", каза министър Меглена Кунева. Тя отбеляза, че децата имат много силно развито чувство за справедливост.

Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт. Част от институционалните политики е

определянето на училищни ритуали

сред тях и свързани с честването на националния празник и официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на патрона на училището, на изпращане на завършилите зрелостници, на избора на училищна униформа, знаци и символи, на училищния химн и изслушване на националния химн в тържествени моменти и поставяне на националния флаг на фасадата на училището.

Стандартът регламентира подкрепа за учениците чрез подходящи за възрастта им демократични практики, като участие в ученическото самоуправление, доброволчески дейности, участие в училищни медии и в училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай