Център за човешките ресурси ще управлява "Еразъм +"

Център за човешките ресурси ще управлява "Еразъм +" | StandartNews.com

София. Създава се Център за развитие на човешките ресурси поради стартирането на „Еразъм+" (2014-2020 г.) – Програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще обедини сега действащите Програми „Учене през целия живот", „Младежта в действие", „Еразмус Мундус", „ALFA III", „Темпус" и „Edulink", предаде правителствената пресслужба.

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще бъде национална агенция по програма „Учене през целия живот", а Министерство на образованието и науката (МОН) – национален орган.

Новата агенция ще бъде пълен правоприемник на правата и задълженията на сегашната агенция, произтичащи от договорите по програма „Учене през целия живот" за дейности и проекти, чийто краен срок е след 1 януари 2014 г.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай