Търсят млади учители с пари от Брюксел

Търсят млади учители с пари от Брюксел | StandartNews.com

Просветното министерство ще търси млади учители с пари от Брюксел. Това е залегнало в проекта на новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Средства от нея ще бъдат отделяни за мотивиране на младите хора да изберат учителската професия и да остават в нея. Част от парите ще отиват и за обучения на преподавателите.

Съгласно данните в програмата българските учители са най-зле платените в ЕС. Тяхната годишна заплата е около 4370 евро, докато в страни като Чехия и други представители на бившия съветски блок сумата е двойно по-голяма - 10 000 евро. Освен това учителите ни са сред последните 30 в света по качество на подготовката си. 40% от тях ще се пенсионират до 2017 година, а само за пет години броят на даскалите между 30 и 34 г. е намалял с 40%.

Много е нисък делът и на учителите мъже. Стратегията отчита също, че в университетите има занижени критерии при приема в педагогическите специалности и при тяхното завършване. Документът посочва също, че в последните години частните училища са излезли пред държавните по качество на обучението. На изпитите след 7 клас от 10 училища осем са били частни.

Евростипендии за бедни студенти

Европари от оперативна програма "Наука и образование" ще се използват, за да бъдат отпускани специални стипендии на студенти от уязвимите групи. Това са бедните и младежите от ромски произход. Статистиката сочи, че все повече деца от семейства на бедни, безработни и пенсионери не успяват да стигнат до диплома за висше въпреки желанието си. С европарите също ще се финансират мерки за окрупняване и сливане на университети, преподаващи сходни специалности. С тях ще се финансира и създаването на национална система за оценяване на знанията при завършване на университета, каквато в момента няма.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай