Слагат край на професорите на кило

Слагат край на професорите на кило | StandartNews.com

Идва краят на професорите на килограм. Проектозакон на просветното министерство ще ограничи възможностите за безконтролно раздаване на научни степени, като сложи отделна летва за всяка научна степен и длъжност. Проектът внася промени в приетия през 2011 г. Закон за развитие на академичния състав, предложен от тогавашния министър Сергей Игнатов. Благодарение на него всеки вуз получи правото сам да създава професорите и доцентите си въз основа на собствени критерии. В резултат за три години в страната се нароиха 7500 души нов академичен състав.

Проектът предвижда въвеждането на единни национални критерии за всяка научна степен или академична длъжност - от главен асистент до професор. Изискванията към тях ще бъдат записани в специален правилник и кандидатите ще трябва да отговарят на него дори и ако искат да получат титлата си в колежа с най-нисък рейтинг. Ректори предлагат изискванията да са свързани с това колко публикации имат, каква част от тях са цитирани в международни издания, участвали ли са в международни научни проекти. Според проектозакона кандидатът за научна длъжност първо ще трябва да представи доказателства дали отговаря на този минимум и едва след това ще бъде допускан до конкурса. Освен това отделните университети могат да въвеждат и собствена по-висока летва за кандидатите, които искат да вземат научна степен в тях. Предвижда се също, ако се установи по съдебен ред, че някой е станал професор или доцент с плагиатстван научен труд, той да бъде освобождаван от длъжност. Хората, които са откраднали чужда дисертация, няма да имат право повече никога да участват в научно жури.

Професорите и доцентите, които са получили длъжностите си по времето на закона "Игнатов", пък ще могат да участват в журита само ако отговарят на националните критерии. Ако не съответстват на тях обаче, титлите няма да им бъдат отнемани. Предвижда се законът да влезе в сила от първи януари следващата година, като вече започналите процедури ще бъдат довършени по стария ред.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай