Препитват кандидат-студентите по математика

Препитват кандидат-студентите по математика | StandartNews.com

Тази сутрин в зала 272 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски" започна изпитът по математика II.

Любомир Ценков от София изтегли тема № 1, по която ще работят 1 133 кандидати, подали заявления за явяване на изпита.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства всички в Софийския университет и изрази надежда да работят спокойно, с мисъл напред и с убеденост, че наученото в училище днес ще бъде подплатено с техните отлични резултати.

Деканът на Факултета по математика и информатика доц. д-р Първан Първанов също поздрави кандидат-студентите. Той припомни, че Софийският университет е на първо място в Рейтинговата система в 23 професионални направления, в които обучава студенти, а в две от тях – „Математика" и „Информатика и компютърни науки", Алма матер е на първо място с максималния брой точки 74. Той призова кандидатите да възприемат днешния изпит не като спринт, а като първата стъпка в едно маратонско бягане в специалността, която са избрали.

Председател на изпитната комисия е доц. Веселин Гушев от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Компютърно инженерство; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Комуникационен мениджмънт; Икономика и финанси; Стопанско управление.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай